Bedömning med kriterier

Funktionen är tillgänglig för rollerna Författare och Bedömare.  

Bedömning med kriterier är att manuellt bedöma studentens/elevens svar utifrån fördefinierade kriterier.

Innehållsförteckning

Hur skapa en uppgift som bedöms med kriterier

Kriterier kan definieras för alla uppgifter som bedöms manuellt t ex essä och textområde.

Ställ in för kriteriebedömning

 1. Gå till modulen Tentamensinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Skapa en ny uppgift eller öppna en befintlig
 4. Under Poäng vid Totalpoäng, välj Kriterier i rullgardinsmenyn
  V_lja_kriterier_p__en_manuellt_bed_md_uppgift.png

Lägg till kriterier och deras poäng

Det måste finnas minst ett kriterium och det skapas automatiskt när du väljer kriteriebedömning. Nästa steg är att definiera detta och sedan lägga till fler kriterier och deras poäng. 

 1. Skriv in kriteriet i rutan under poängfältet
 2. Ange poäng för detta kriterium, använd pilarna eller skriv in värdet direkt
 3. Klicka på Lägg till kriterium för att lägga till flera

Poängen för ett kriterium kan vara antingen ett positivt eller ett negativt tal. Totalpoängen för uppgiften är densamma som summan av alla kriteriers poäng. 

Exempel_p__kriterier.png

Tips: Kom ihåg att lägga till ett kriterium för obesvarad = 0 poäng för att hantera de svar som inte ska erhålla några poäng.

Hur använda kriterier i bedömningen

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Gå till uppgiften där bedömning sker via kriterier
 4. Markera de kriterier som svaret uppfyller, poängen ackumuleras utifrån respektive kriteriums poäng.

Kriterier_i_bed_mning.png

För att läsa mer om kriteriebedömning, gå till artikeln Graders - Criteria in Marking 2.0.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp