Textmarkering i sektionsdokument

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen gör det möjligt för författaren att markera text i sektionsdokumentet för att sedan koppla en uppgift till den markerade texten. Detta innebär att när studenten/eleven arbetar med en uppgift kommer den markerade texten för den uppgiften att visas tydligt.  

Innehållsförteckning

Skapa ett sektionsdokument

En grundförutsättning för att använda funktionen är att uppgiftsgruppen har en sektion med sektionsdokument. Du kan läsa mer om detta i artikeln Sektioner i en uppgiftsgrupp. Den rekommenderade layouten är enkel layout med sektionsdokument till vänster.

Notera: Om uppgiftsgruppen stöds i flera språkversioner så måste textmarkering göras separat för respektive språk.
 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupper
 3. Öppna den aktuella uppgiftsgruppen
 4. Markera Enkel layout - med sektionsdokument till vänster
 5. Klicka på Färdig
 6. Klicka på Nytt sektionsdokument
 7. Välj Dokument
 8. Skriv eller klistra in texten
 9. Klicka på Spara

Lägg till eller skapa uppgifter

Precis som vanligt i en uppgiftsgrupp kan du antingen skapa uppgifterna direkt i den eller lägga till redan skapade uppgifter. Det som är speciellt för textmarkeringen är att de måste vara tillagda för att du ska kunna koppla dem till en specifik markering. 

Det är möjligt att ha uppgifter i sektionen som inte är kopplade till någon speciell textmarkering. 

Koppla textmarkering till uppgift

 1. Markera texten som du vill koppla till uppgiften 
 2. Klicka på Markera
  Markera_och_markera.png
 3. Välj den uppgift som ska visa den markerade texten för studenten/eleven
  Txtmarkering_sektion_Koppla_fr_ga.png
 4. Klicka på Infoga

Verifiera textmarkeringarna

Du hittar alla textmarkeringar under Textmarkering på sektionsdokumentet. Här kan du radera om någon är fel, klicka på krysset till höger om den, eller koppla den till en annan uppgift. Uppgifter i sektionen som inte är kopplade till en textmarkering listas inte här. De hanteras som vanligt i redigeringsytan på uppgiftsgruppen.

Txtmarkeringar_samlade.png

På samma sätt som du verifierar att uppgifter fungerar på det sätt du har tänkt dig är det viktigt att du förhandsgranskar uppgiftsgruppen för att se att textmarkeringarna fungerar korrekt. 

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupper
 3. Öppna den aktuella uppgiftsgruppen
 4. Klicka på Förhandsgranska
  F_rhandsgranska_uppgiftsgrupp.png

Hur ser det ut för studenten/eleven?

När studenten/eleven navigerar mellan uppgifterna i sektionen så visas den markerade texten genom blå understruken. Om det finns frågor i sektionen som inte är kopplade till en textmarkering, om de t ex gäller hela texten, så finns det ingen understruken text.

txtmarkering_f_r_student.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp