Stäng nu och starta bedömning

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen gör det möjligt för en admin att stänga en tenta/prov innan sluttiden och därmed ge bedömarna möjlighet att börja bedöma direkt. Det är samma funktion som att redigera sluttiden i modulen Tentamens- eller Provtillfällen.

Syftet med funktionen Stäng nu är att förenkla för lärare som hanterar hela processen d v s har rollerna Admin och Bedömare. 

Innehållsförteckning

Stäng nu i gamla bedömningsmodulen

  1. Gå till modulen Bedömning
  2. Öppna den aktuella tentan/provet
  3. Klicka på Stäng nu och starta bedömning

St_ng_nu_gamla.png

På sidan får du information om det finns studenter/elever som ännu inte har lämnat in, det gäller även för anmälda studenter/elever som inte tog tentan/provet. Därför går det fortsatt att stänga fast det finns studenter/elever som inte har lämnat in. 

Stäng nu i nya bedömningsmodulen

  1. Gå till modulen Bedömning
  2. Öppna den aktuella tentan/provet
  3. Klicka på Stäng nu

St_ng_nu_nya.png

Vad händer när tentan/provet stängs?

  • Sluttiden uppdateras till nu
  • Studenter/elever som skriver men ännu inte har lämnat i kan inte längre redigera sina svar utan tas till sidan för Lämna in nu

Hur återställer jag om jag klickat av misstag?

Så länge bedömningen inte har påbörjats (inga bedömare har satt poäng eller betyg) så kan du i modulen Tentamens- eller Provtillfällen ändra sluttiden för att åter aktivera tentan/provet. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp