Tillåt att uppladdning av filer slutförs efter sluttiden

Funktionen slår igenom för alla studenter/elever och behöver inte aktiveras på respektive tenta/prov.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Syftet med funktionen är att säkerställa att uppladdning av de filer som studenter/elever vill bilägga som en del/hela sin inlämning slutförs även om skrivtiden har löpt ut. Detta kan vara användbart om de laddar upp stora filer alternativt sitter med en dålig internetuppkoppling. 

Studenten/eleven kommer inte att ha tillgång att redigera någon annan del av inlämningen när sluttiden har passerat.  

Om den här funktionen inte är aktiverad måste uppladdning av filer vara slutförd innan sluttiden har nåtts.  

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp