Tenta- eller Provvakt

En Tenta- eller Provvakt har tillgång till modulerna Monitor och Tentamens- eller Provtillfällen.

Innehållsförteckning

Vad kan en Tenta- eller Provvakt göra i modulen Tentamens- eller provtillfällen?

 • Se tentamens- eller provinställningar, SEB-lösenord och tenta- eller provvaktslösenord 60 minuter innan tentan/provet startar, fram till dess att bedömningen påbörjats
 • Öppna deltagarlistan i Monitor från tentamens- eller provöversikten (finns i modulen för tentamens- eller provtillfällen)
 • Se inloggningsuppgifter för eventuella studenter/elever som är engångsanvändare
 • Se och ladda ner tenta- eller provvaktsinstruktioner

Vad kan en Tenta- eller Provvakt göra i modulen Monitor?

 • Se alla studenter/elever för tentan/provet
 • Söka och applicera filter för listor
 • Genomföra tillgängliga åtgärder för studenter/elever
  Notera att tillgängliga åtgärder för rollen tenta- eller provvakter är begränsade. Det är Platsansvarig och Admin som har möjlighet till fler åtgärder.

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Skapad

 • Flagga inlämning/Ta bort flagga

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Aktiv

Studenter/elever med status Inaktiv:  

 • Bekräfta närvaro
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta/Avvisa ID

Studenter/elever med status Pågående:  

 • Bekräfta närvaro
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta/Avvisa ID

Studenter/elever med status Lämnat in:

 • Bekräfta närvaro
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta/Avvisa ID

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Avslutad

Studenter/elever med status Lämnat in:

 • Bekräfta närvaro
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta/Avvisa ID

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp