En Författare har tillgång till modulen Tentamens- eller Provinnehåll.

Innehållsförteckning

Vad kan en Författare göra i modulen Tentamens- eller provinnehåll?

 • Söka och filtrera
 • Dela uppgifter och uppgiftsgrupper med användare och organisationsenheter
 • Se loggar för uppgifter och uppgiftsgrupper
 • Se analysdata för uppgifter och uppgiftsgrupper (tillgänglighet beroende på upplägg)
 • Se och länka taxonomier (tillgänglighet beror på upplägg)
 • Arkivera uppgifter och uppgiftsgrupper

Uppgiftsgrupp

 • Skapa uppgiftsgrupp
 • Lägg till språkversioner till uppgiftsgrupp
 • Lägg till uppgifter till uppgiftsgrupp
 • Uppdatera version av uppgift i uppgiftsgrupp
 • Flytta uppgifter inom uppgiftsgruppen med hjälp av drag och släpp
 • Lägg till, redigera och ta bort sektioner i uppgiftsgrupp
 • Välj bland olika inställningar för sektioner
  • Slumpvis ordning och valbarhet
  • Sektionslayout
  • Flytta sektioner inom uppgiftsgrupp med hjälp av drag och släpp
 • Redigera designinställningar i uppgiftsgrupp
 • Förhandsgranska uppgiftsgrupp
 • Skriv ut uppgiftsgrupp
 • Lägg till resurser till uppgiftsgrupp

Uppgifter

Tillgänglighet av vissa funktioner kan bero på uppgiftstyp och vilka funktioner som är aktiverade för just er.

 • Skapa uppgifter
 • Översätt uppgifter till tillgängliga språkversioner
 • Välj poänginställningar på uppgifter
 • Lägg till och redigera bedömningsvägledning, nivå och kriterier samt andra bedömningsinstruktioner
 • Redigera alla uppgiftens inställningar
 • Förhandsgranska uppgiften och poängsättning för automatiskt rättade uppgifter
 • Lägg till etiketter till uppgifter

Författare med utvidgad tillgång

Dessa användare kan, om dessa funktioner är aktiverade: 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp