En Admin har tillgång till modulerna Tentamens- eller Provtillfällen, Monitor och Bedömning.

Användare med rollen kan skapa och redigera tentamens- eller provtillfällen och bjuda in medarbetare till dessa. I modulen Monitor kan användaren bland annat lägga till planerad extratid, undanta från säker webbläsare och lämna in åt studenten/eleven. Som admin kan användaren i modulen Bedömning bland annat tilldela uppgifter (när detta är aktiverat), ha översikt över bedömarens arbete och återöppna en bedömning. 

Innehållsförteckning

Vad kan en Admin göra i modulen Tentamens- eller provtillfällen?

 • Söka och filtrera
 • Skapa tentamens- eller provtillfällen
 • Se mallar
 • Skapa tentor/prov utifrån mallar (1)
 • Skapa demoprov
 • Redigera och se alla tentamens- eller provinställningar (2)
 • Redigera medarbetare
  • Begränsa tenta- eller provvakt till specifikt rum (kräver aktivering)
 • Redigera inställningar för enskilda studenter/elever
 • Sätta upp grupparbeten
 • Lägga till en uppgiftsgrupp
  • Författaren måste dela uppgiftsgruppen med Admin och om Admin inte har författarrollen har denna endast tillgång till att läsa, men ej redigera.
 • Se och ändra designinställningar för tentan/provet
 • Välja/ändra inställningar för tentan/provet
  • Välj betygsskala
  • Lägga till/byt ut/ta bort bedömningsvägledning
  • Lägga till/byt ut/ta bort tenta- eller provvaktsinstruktioner
  • Sätta gränsvärden
 • Förhandsgranska, Ladda ner och Skriva ut tentan/provet
 • Aktivera/Deaktivera ett tentamens- eller provtillfälle
 • Exportera resultat (kräver aktivering)
 • Se loggar för tentan/provet
 • Arkivera och återställa tentan/provet
 • Hantera och skicka Motivering av betyg (kräver aktivering)

(1) Mallar kan ha inställningar som begränsar Admins tillgång till att ändra inställningarna för en tentamen/prov. Därför kan vissa av nämnda åtgärder inte vara tillgängliga om en tenta/prov skapas utifrån en mall.

(2) Tentor/Prov som skapats från 3:e parts integrationer eller via API har eventuellt inte alla inställningar tillgängliga för Admin. Se även fotnot 1) ovan.

Vad kan en Admin göra i modulen Monitor?

 • Se alla studenter/elever för tentamens- eller provtillfället
 • Söka och applicera filter
 • Genomföra tillgängliga åtgärder för studenter/elever

Åtgärder som alltid är tillgängliga

 • Ange restriktion
  • Notera att detta endast påverkar datum som används av 3:e parts integration för att bestämma när en uppsats/artikel kan publiceras
  • Värdet följer med i API output
  • Fältet kan användas för andra syften, men har ingen funktion kopplad
 • Begära motivering/avbryta begäran av motivering
  • Endast om detta är aktiverat
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bedömningsfrist
 • Ändra placering

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Skapad

 • Ta bort studenter/elever (endast för Inspera Assessment-tentor/prov)
 • Lägga till och ta bort planerad extratid
 • Aktivera/Deaktivera stavningskontroll
 • Individuell sluttid

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Aktiv

Följande gäller studenter/elever oavsett status:

 • Skicka meddelande
 • Bekräfta/Avvisa ID
 • Bekräfta närvaro

Studenter/elever med status Inaktiv:  

 • Aktivera/Deaktivera stavningskontroll
 • Bifoga fil
  • Ändrar automatiskt status till Lämnat in
 • Ta bort studenter/elever (endast för Inspera Assessment-tentor/prov)
 • Lägg till/ta bort planerad extratid samt extratid för händelse
 • Undanta från säker webbläsare
 • Individuell sluttid

Studenter/elever med status Pågående:  

 • Aktivera/Deaktivera stavningskontroll
 • Pausa/Tillåt fortsätta
 • Lägg till/Ta bort extratid för händelse
 • Undanta från säker webbläsare
 • Ladda upp svar
  • Ändrar automatiskt status till Lämnat in
 • Individuell sluttid

Studenter/elever med status Lämnat in

 • Öppna/stäng för återinlämning
 • Bifoga fil
 • Se svar
 • Ladda ner och skriva ut

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Avslutad

Studenter/elever med status Lämnat in:

 • Öppna/stäng för återinlämning
 • Skicka meddelande
 • Bifoga fil
 • Se svar
 • Ladda ner och skriva ut
 • Bekräfta/Avvisa ID
 • Bekräfta närvaro

Vad kan en Admin göra i modulen Bedömning?

 • Se tentan/provet i Bedömning
 • Lägga till och redigera kommittéer
 • Skicka inbjudan till bedömare
 • Ladda ner inlämningar
 • Ladda ner poäng och betyg som CSV
 • Redigera arbetsflöde för bedömning
 • Ladda upp, ta bort och byta ut bedömningsvägledning
 • Se studenter/elever och inlämningar, inklusive filter och navigering mellan studenter/elever och inlämningar
 • Se betyg satta av bedömare
 • Se manuellt bedömda poäng satta av bedömare (endast vid inställningen Delad bedömning)
 • Se plagiatkontroll (om aktiverad)
 • Tilldela uppgifter (om aktiverat)

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp