Introduktion till inställningar i Inspera Assessment

I den här sektionen hittar du artiklar som förklarar och ger instruktioner till olika inställningar som kan göras i Inspera Assessment. I samband med onboardingen kommer standardinställningar för ert segment tillsammans med era specifika önskemål säkerställa att ni kan komma igång med systemet. 

Beställning av aktivering/inaktivering av en funktion görs via Service Desk och den som beställer måste vara behörig att beställa å ert lärosätes/skolas vägnar. Om du inte är behörig, kontakta Insperaansvarig hos er. 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp