QTI 2.1 Importera uppgifter/uppgiftsgrupper

Tillgänglig för Författare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Notera: Importerade uppgifter måste alltid testas innan de används i en tenta/prov. Detta görs i modulen Tentamens- eller provinnehåll. Du kontrollerar att poängsättningen fungerar som det är tänkt genom att förhandsgranska (klicka på symbolen med ett öga) och klicka Granska svar (endast för författare). 

Se också Exportera uppgifter/uppgiftsgrupper.

Importera uppgifter/uppgiftsgrupp:

Teknisk information finns på engelska i följande artikel IMS QTI support.

Du kan lätt dela uppgifter och uppgiftsgrupper med kollegor inom andra organisationer. Tex finns Insperas demoprovsbank: sverige.inspera.com, dit varje kommunansvarig/organisationsansvarig kan få tillgång för att kunna ladda ner till sin organisation. Kontakta Inspera Help Center för tillgång.

Demoproven har alla tillgång till: https://support.inspera.com/hc/en-us/community/topics/360001210232-Demoprovsbank

För att exportera en uppgift/uppgiftsgrupp gör du så här:

Steg för steg:

1) Gå till Uppgifter, Importera är tillgängligt både för uppgifter och uppgiftsgrupper. 

2) Klicka på rullgardinsmenyn och välj Importera QTI.

Importera_QTI.png

3) Ladda upp filen (QTI 2.1 och 2.2 stöds)

Observera: Tänk på att filen du laddar upp måste vara QTI 2.1 eller 2.2 -format och .zip

4) Klicka på Importera. Om det finns dubletter i den importerade filen kommer nya uppgifter att skapas.

Ska_rmavbild_2019-11-27_kl._13.24.30.png

5) Om du importerar uppgifter - kan du skapa en uppgiftsgrupp som en del i processen genom att klicka på Skapa uppgiftsgrupp med uppgifterna när importen är klar. Uppgiftsgruppen kommer att få samma namn som filen du importerade. 

Observera: Eftersom det inte är möjligt att uppdatera befintliga uppgiftsgrupper genom att importera nya uppgifter kommer varje uppgiftsgrupp du skapar bara att innehålla uppgiften i den aktuella importen. Om du vill lägga till uppgifter i en existerande uppgiftsgrupp måste det göras manuellt efter importen.

6) En summering av importen kommer sedan att visas. Här ser du om det var en uppgiftsgrupp du importerade, antal sektioner (om några) och antalet uppgifter. Du kan gå direkt till uppgiftsgruppen genom länken i listan, eller välja att visa de importerade uppgifterna genom att klicka på Visa i lista.Ska_rmavbild_2019-11-27_kl._12.39.32.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp