Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

När du sätter upp en tenta/ett prov i Inspera finns det många inställningar att välja bland för att tillmötesgå era behov. Det här artikeln går igenom hur du aktiverar betygsskalor och hur du kan använda uppnådda poäng som resultat på tentamen/prov.

Innehållsförteckning

Betygsskalor

För att kunna utvärdera studenternas/elevernas kunskaper på ett förutsägbart och konsekvent sätt, används betygsskalor. 

Använda betyg som resultat

För att tentamens- eller provresultatet ska generera ett betyg så måste en betygsskala väljas i Bedömningsinställningar

Inst_llning_f_r_betygsskala.png

Tillgängliga betygsskalor

Information: Följande betygsskalor finns tillgängliga i Inspera Assessment. Vilka som ska användas vid ditt lärosäte/skola bestäms av er och sätts upp i samband med onboardingen. Om ni använder betygsskalor som inte finns listade här, vänligen kontakta Service Desk.

 • Godkänd/Underkänd
 • Bestått / Icke bestått
 • Bedömd / Obedömd
 • Pass-No Credit / Incomplete
 • Resubmit / Pass / Highly Effective
 • 1 till 6 (där "6" är det högsta betyget och "1" är det lägsta betyget)
 • 1 till 7 (där "7" är det högsta betyget och "1" är det lägsta betyget)
 • 1 till 10 (där "10" är det högsta betyget och "1" är det lägsta betyget)
 • 0 till 10 (där "10" är det högsta betyget och "0" är det lägsta betyget)
 • 0 till 100 (där "100" är det högsta betyget och "0" är det lägsta betyget)
 • 0.0 till 10.0 (i 0.5-intervall - där "10.0" är det högsta betyget och "0.0" är det lägsta betyget)
 • 0.0 till 10.0 (i 0.1-intervall - där "10.0" är det högsta betyget och "0.0" är det lägsta betyget)
 • 2.0 till 5.0
 • A till F (där "A" är det högsta betyget och "F" är det lägsta betyget)
 • A to E (där "A" är det högsta betyget och "E" är det lägsta betyget)
 • A+ till D- (där "A+" är det högsta betyget och "D-" är det lägsta betyget)
 • A2, B1, B2, C1, C2 (där "C2" är det högsta betyget och "A2" är det lägsta betyget)
 • VG, G, U
 • AB, BA, B, U
 • F, P, C, D, HD
 • 5, 4, 3, U
 • G, Ux, U
 • G, U
 • BPTC
 • Competence (Competent, Not Yet Competent)
 • Outstanding Competent (Outstanding, Very Competent, Competent, Not Yet Competent)
 • Fail to Excellent (Fail, Sufficient, Satisfactory, Good, Very good, Excellent)
 • Language level (A1, A2, B1, B1+, B2)

Använd poäng som resultat

För vissa tentor/prov kan det vara aktuellt att inget betyg ska genereras utan resultatet är detsamma som totalpoängen. För dessa så väljs funktionen Använd inte betygsskala. 

Inst_llning_betygsskala_eller_inte.png

Notera: En tentamen utan betyg går inte att resultatrapportera tillbaka till Ladok.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 7 tyckte detta var till hjälp