Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Med den här funktionen kan du låta studenten/eleven välja x uppgifter av y att besvara i en sektion. Det är endast de uppgifter som är markerade som valda som kommer att vara tillgängliga för bedömning även om studenten/eleven har besvarat fler uppgifter. 

Varning: När valbara uppgifter används tillsammans med InsperaScan är det viktigt att studenten/eleven inte skriver uppgiftskod för de/n uppgifter som de inte har valt att besvara. Om det gör de kommer den uppgiften stå som tom inlämning.

Innehållsförteckning

Hur aktiverar jag valbara uppgifter?

Funktionen för valbara uppgifter är endast tillgänglig för sektioner där alla ingående uppgifter har samma totalpoäng. Vi rekommenderar att alla uppgifter är tillagda innan funktionen aktiveras i sektionen.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupp
 3. Öppna den aktuella uppgiftsgruppen
 4. Under sektionsnamnet klicka på iconfinder_random_1608804.svg Slumpvis ordningsföljd, begränsa urval eller valbara frågor
  Valbara_uppgifter.png
 5. Markera Tillåt studenter/elever att välja x av y uppgifter från denna sektion.
 6. Ange antal uppgifter som kan/ska väljas
  ange_antal_valbara_uppgifter.png
 7. Klicka på Färdig
Tips: Beskriv gärna vad studenten/eleven ska göra i ett dokument och hur de väljer uppgifter att besvara.

Hur ser det ut för studenten/eleven?

När studenten/eleven öppnar sin tenta/prov får de i innehållsförteckningen, om en sådan är aktiverad på uppgiftsgruppen, se status på de valbara uppgifterna.

Valbara_inneh_llsf_rteckning.png

När de sedan öppnar en uppgift så väljer de i en rullgardinsmeny mellan följande alternativ:

 • Obestämd: Standardstatus. Så fort Ja eller Nej har valts kan status inte ändras tillbaka till obestämd.
 • Ja: Studenten/eleven gör ett aktivt val att besvara uppgiften
 • Nej: Studenten/eleven kan göra ett aktivt val att inte besvara uppgiften eller så sätt status automatiskt när maxantal uppgifter är valda.

När studenten/eleven navigerar till en uppgift kan denna väljas antingen genom att ställa markören i svarsrutan och börja skriva eller välja Ja i rullgardinsmenyn i den övre delen av skärmen. 

Student_obest_md.png

När antalet valbara uppgifter är uppnått, antingen genom att de blivit besvarade eller markerade med ja, så markeras resten av uppgifterna med Nej och svarsrutan/svarsalternativen går inte att ställa sig i/klicka på. För att kunna besvara en annan uppgift måste en annan markeras med Nej.  

Studentens/elevens inlämningssida

På sista sidans sammanfattning kan studenten/eleven se en översikt över vilka uppgifter som är valda och besvarade. Det finns en tabb som direkt visar de valda uppgifterna och en tabb som visar Valda, ej påbörjade

student_valbara_inneh_ll.png

 

Om studenten/eleven har market en uppgift med Ja d v s aktivt väljer en uppgift att besvara men sedan inte besvarar den, kommer detta synas i fliken Valda, ej påbörjade.

Studentens/elevens val kommer kvarstå under hela tentan/provet, även om de loggar ut och loggar in igen. De kommer att kunna uppdatera sina val fram till den slutgiltiga inlämningen.

Om tentan/provet öppnas för återinlämning kommer studenten/eleven se sina sina valda och besvarade uppgifter. Hen kan återigen byta uppgift/er att besvara innan hen lämnar in igen. 

Notera: Endast valda uppgifter kommer lämnas in. 

Bedöma valbara uppgifter

I bedömningen så kommer bedömare enbart att se de valda uppgifterna, i övrigt sker bedömningen på samma sätt. Notera dock att autonavigering inte är möjlig.

Totalpoängen för tentan/provet när valbara uppgifter används blir sammanslagna poängen för det antal uppgifter som ska väljas. Det är utifrån denna summa som gränsvärden sätts och de appliceras som vanligt på studentens/elevens uppnådda poäng.

Olika vyer för valda uppgifter

Efter tentan/provet så presenteras valda uppgifter lite olika beroende på var studenten/eleven eller bedömaren tittar.

Studenten/eleven, Visa inlämnat svar

Uppgifterna som besvarats visas i numerisk ordning med icke-valda uppgifter bortplockade. Det är därför viktigt att ha en bra namnkonvention på sina uppgifter för att inte skapa förvirring med t ex Ny uppgift eller att ha satt uppgiftsnummer som namn, se bilden.

Candidate-selected_questions01.png

Studenten/eleven, Resultatöversikt

I resultatöversikten visas enbart de valda uppgifterna och de är numrerade utifrån den ursprungliga ordningen i uppgiftsgruppen.

Valbara_i_resultat_versikten.png

 

 

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp