Återkoppling på uppgiftsnivå och per alternativ

Funktionen är tillgänglig för rollerna Författare och Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Att definiera återkoppling på hela uppgiften eller för svarsalternativ redan vid författandet av uppgiften kan spara en hel del arbete under bedömningsfasen. När admin sedan publicerar tentan/provet för studenten/eleven kan hen inkludera återkopplingen. Det är också möjligt att publicera återkoppling i samband med inlämning, vilket kan vara användbart om ni tillåter flera försök.

Innehållsförteckning

Om funktionen

Att redan när du skapar uppgiften kunna ange återkoppling på uppgiften och/eller svarsalternativ kan vara väldigt användbart. Så länge studenten/eleven har lämnat in så kommer hen få ta del av återkopplingen oavsett om den uppgiften är besvarad eller inte. 

 • Återkoppling per uppgift är tillgänglig för alla uppgiftstyper
 • Återkoppling per alternativ är tillgänglig för uppgifter av typen Flerval, Flersvar, Sant/Falskt och Textalternativ 
 • Kan läggas till för alla tillgängliga typer av svarsalternativ (Text, Bild, Ljud och LaTeX)
Notera: Om du lägger till/ändrar återkoppling på en uppgift på en aktiverad tenta/prov så slår inte detta igenom utan att uppdatering sker på tentan/provet innan det startar. Om det saknas återkoppling eller om den behöver kompletteras rekommenderar vi att du använder kommentarsverktyget i bedömningsmodulen.

Hur lägger jag som författare till återkoppling på uppgiften?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Skapa en ny uppgift eller öppna en befintlig
 3. Expandera Återkoppling uppgiftsnivå
 4. Skriv in din text, du kan expandera rutan genom att dra i det nedre högra hörnet

 

Återkoppling uppgiftsnivå.png

Hur lägger jag som författare till återkoppling per alternativ?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Skapa en ny uppgift eller öppna en befintlig
 3. Klicka på interaktionsområdet
 4. Klicka på Lägg till återkoppling
  Återkoppling alternativ.png
 5. Skriv in återkoppling och klicka på Spara
 6. Klicka på Förhandsgranska eye-open.png 

Återkoppling alternativ arsenal.png

Vilka inställningar gör jag som Admin för att publicera återkoppling?

Eftersom uppgifter kan användas i olika typer av test i Inspera så sker publicering av återkoppling på den aktuella tentan/provet och det görs av användare med rollen Admin.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Gå till Alternativ
 4. Klicka på Visa/Göm detaljer
 5. Expandera Efter tentamen/provet
 6. Markera de alternativ som ska publiceras

Återkoppling aktivera.png

Funktionerna blir synliga när det finns fördefinierad återkoppling på uppgiften eller minst ett alternativ. Om Visa återkoppling för alla svarsalternativen är aktiverad så kommer studenten/eleven att se återkoppling för alla alternativ som har fördefinierad återkoppling. Om den inte är aktiverad kommer återkoppling visas för det alternativ som studenten/eleven valde men inte de övriga. 

När Omedelbar tillgång efter inlämning är aktiverad kan studenten/eleven se återkopplingen direkt efter inlämningen. 

Återkoppling direkt.png

Du kan läsa mer i artikeln Inställningar - Efter tentamen/provet

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Som vanligt hittar studenten/eleven sin bedömda tenta/sitt rättade prov under tabben Arkiv.

 1. Klicka på Arkiv
 2. Klicka på Se flera detaljer
 3. Klicka på Visa inlämnade svar
 4. Klicka på uppgiftsnumret i navigeringsmenyn

Återinlämning för student.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
9 av 10 tyckte detta var till hjälp