Navigera mellan modulerna Tentamens- eller Provtillfällen och Bedömning

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

För att underlätta navigering mellan modulerna finns det en funktion som aktiverar två knappar som tar dig till samma tenta/prov i Tentamens- eller Provtillfällen respektive Bedömningsmodulen

Navigera till Bedömning: för schemalagda, aktiva, avslutade och bedömda tentor/prov

_ppna_i_bed_mning.png

Navigera till Tentamens- eller Provtillfällen: tillgänglig för alla status

_ppna_i_tentamensinst_llningar.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp