Funktionen är tillgänglig för Bedömare.

I den här artikeln går vi igenom funktionen att ge en motivering till en students/elevs resultat på en tenta/prov. 

Notera: Inlämningen måste ha status Bedömd innan en bedömare kan publicera motiveringen för studenten/eleven. 

Innehållsförteckning

Om funktionen

Motivering av resultat kan skapas och redigeras av alla bedömare på en tenta/prov. Ytan för att hantera motiveringar delas av alla bedömare och när en uppdatering sker, listas den utförande bedömarens namn och tidpunkt för redigering.  

Du kan välja att skriva in din motivering, klistra in privata anteckningar eller spela in en eller flera ljudfil/er*. Motiveringen kan redigeras fram till det att den är publicerad. För att publicera en motivering kan bedömaren antingen göra det en och en till studenterna/eleverna eller så kan admin på tentan/provet publicera alla motiveringar på en gång.   

Kom ihåg följande innan ni publicerar en motivering av resultat: 

 • Att publicera motivering görs å alla bedömares vägnar
 • En motivering kan bara publiceras en gång
 • En publicerad motivering kan inte dras tillbaka, redigeras eller raderas

* Att spela in och bilägga ljudfiler fungerar bara i den nya bedömningsmodulen. 

Att skriva in en motivering

Följande instruktioner utgår från att tentan/provet är markerat som bedömt men det går förstås bra att skriva in en motivering under pågående bedömning. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Visa resultat
  Visa_resultat.png
 4. Klicka på den student/elev för vilken du ska skriva en motivering av resultat
 5. Skriv in motivering 
  Motivering_gamla_modulen.png
 6.  Klicka på Spara utkast

Lägg till privata anteckningar

Följande instruktioner utgår från att tentan/provet är markerat som bedömt men det går förstås bra att lägga till privata anteckningar under pågående bedömning.

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Visa resultat
  Visa_resultat.png
 4. Klicka på den student/elev för vilken du ska skriva en motivering av resultat
 5. Klicka på Lägg till dina privata anteckningar
  Motivering_privata_anteckningar.png
 6. Redigera texten om det behövs och klicka på Spara utkast

Publicera motiveringen

När bedömningen är slutförd och tentan/provet har status Bedömd kan motiveringar av resultat publiceras för studenterna/eleverna. I de fall bedömaren ska göra detta följs dessa steg:

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Visa resultat
  Visa_resultat.png
 4. Klicka på den student/elev för vilken du ska publicera motivering av resultat
 5. Klicka på Skicka till student/elev
  Motivering_skicka_till_student.png
 6. Klicka på Skicka motivering för att bekräfta

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Studenten/eleven hittar motiveringen när hen loggar in i Inspera och under Arkiv.

Motivering_student.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
11 av 12 tyckte detta var till hjälp