Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

När du sätter upp en tenta/ett prov i Inspera finns det många inställningar att välja bland för att tillmötesgå era behov. Det här artikeln går igenom funktionerna i Motivering av betyg. 

Motivering av betyg är ett sätt för bedömare att ge sammanfattande återkoppling som kan dels förklara varför studenten/eleven nådde ett visst resultat (betyg) och dels vad som saknas för att få ett bättre resultat (högre betyg). Det går att uppdatera valen under pågående bedömning.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Innehållsförteckning

Aktivera hantering av motiveringar

En bedömare kan jobba med motiveringar utan att dessa inställningar görs. Däremot kan nedan ge ett bättre flöde för att publicera motiveringarna.

  1. Klicka på Aktivera hantering av motiveringar
  2. Klicka på Alla betyg skall motiveras

Inst_llning_f_r_motivering_av_resultat.png

Alla betyg ska motiveras

När denna funktion har markerats och tentan/provet aktiveras så skapas en översikt på tentamens- eller provtillfällets inställningar.

Inst_llningar_med_motivering.png

När du klickar på statusrutan Ska ha motivering, kommer du till Monitor där du kan se sammanställning med en kolumn som heter Begäran av motivering. Det går även att lägga till kolumnen Status motivering för att se status på motivering för respektive student/elev. 

Tillåt bedömare att skicka motivering till student/elev

När den här funktionen aktiveras kommer bedömare att kunna skicka motiveringarna till studenterna/eleverna. Notera att de inte kan skicka alla färdiga motiveringar samtidigt utan de måste skickas en i taget och först när studentens/elevens inlämning har status bedömd. 

Ange deadline för motivering

När den här funktionen aktiveras öppnas en kalender i vilken du kan ange ett datum. Notera att det bara är synligt i arbetsytan Motivering av betyg och har ingen påverkan i övrigt på tentan/provet. 

Översikt för motiveringar

På sidan med inställningar för tentan/provet kan admin se fyra rutor med de olika status som motivering kan ha.

Ska ha motivering listar alla studenter/elever vars betyg ska motiveras.

Utkast listar de studenter/elever för vilka bedömaren håller på att författa en motivering.

Färdig listar de studenter/elever för vilka bedömaren har markerat motiveringen som klar. Detta måste göras för att de ska gå att skicka/publicera motiveringen för studenten/eleven. 

_versikt__ver_motiveringar_av_betyg.png

Notera:

  • Bedömare måste bekräfta bedömningen för att admin ska kunna skicka/publicera motiveringarna
  • Tentan/provet måste ha status Bedömd för att det ska gå att skicka/publicera motiveringarna
  • Även om Tillåt bedömare att skicka motivering till student/elev är markerad så kan admin ändå skicka/publicera motiveringar
 

 

Genomgång av inställningar

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020. I den går Jonas igenom inställningarna på en tenta/ett prov i Inspera. Notera inspelningen är på engelska.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp