Funktionen är tillgänglig för rollen Admin och till viss del Platsansvarig.

När du sätter upp en tenta/ett prov i Inspera finns det många inställningar att välja bland för att tillmötesgå era behov. Det här artikeln går igenom funktionerna för hur du kan hantera medarbetare på en tenta/prov och rollerna medarbetarna har i relation till tentan/provet.

Syftet med att lägga till medarbetare är att ge specifika användare tillgång till tentan/provet och ge dem möjlighet att genomföra vissa uppgifter. 

Innehållsförteckning

Var hittar jag hantering av medarbetare?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Du hittar medarbetarlistan högst upp till höger 

Screenshot_2021-02-01_at_09.50.39.png

Lägg till medarbetare

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Medarbetare högst upp till höger
 4. Välj vilken typ av medarbetare du vill lägga till
 5. Skriv in namn på den eller de personerna du vill lägga till
 6. Klicka på Lägg till
 7. Du kan välja att skicka en e-postnotifiering genom att kryssa i rutan vid Lägg till-knappen

Vem kan lägga till vad?

Inspera består som bekant av användarroller som ger tillgång till moduler och funktioner. Tilldelningen av roll/er görs av er på lärosätet/skolan/kommunen. Det är en person med rollen Användaradministratör som kan lägga till och ta bort roll/er från en användare. 

För ett tentamens- eller provtillfälle så kan en Admin lägga till alla typer av medarbetare. En Platsansvarig kan lägga till andra platsansvariga och tenta- eller provvakter.

Alla medarbetare på tentan/provet får läsbehörighet till uppgiftsgruppen, men det krävs författarroll för att kunna redigera uppgifter.

Notera: Admin med utvidgad tillgång som också är användaradministratör kan söka efter användare som inte redan har rätt roll. Att lägga till en användare som inte har rätt roll kommer inte tilldela den rollen till användaren. Rollen måste läggas till i användarhanteringen.

Hantera medarbetare

För att hantera medarbetare på en tenta/prov gör följande:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Medarbetare högst upp till höger
 4. Välj Se och hantera 

Medarbetare_p__en_tenta.png

Beroende på vilken roll användaren har kan du få ytterligare information:

 • Om bedömare är medlemmar i kommittéer kommer dessa att listas här
 • Om tenta- eller provvakt eller platsansvarig har avgränsats till specifikt rum
 • Status för bedömare kan vara: Har inte bekräftat, Godkände egen bedömning och Genomförd

Ta bort användare eller roller

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Medarbetare högst upp till höger
 4. Välj Se och hantera 
 5. Klicka på kugghjulet längst till höger för användaren
 6. Välj Ta bort användare eller ta bort en specifik roll

ta_bort_medarbetare.png

Information: Om du tar bort en bedömare förlorar hen tillgång till tentan/provet och inlämningar. Dock återfår de tillgång när du lägger på dem som bedömare igen.

Importera medarbetare via CSV-fil

Du kan också lägga till medarbetare via en CSV-fil. Följande kolumner krävs:

firstName, lastName, username, externalUsername, email, role, candidateFilter*

CandidateFilter är ett valfritt fält för tenta- eller provvakter och Platsansvariga, och kan läggas till i CSV-filen om du använder funktionen att begränsa vakt till rum.

Rollerna har specifika format i CSV-filenn:

 • Planner: system_role_testplanner_rel
 • Chief invigilator: system_role_testinvigilator_rel
 • Author: system_role_testauthor_rel
 • Invigilator: system_role_testmonitor_rel
 • Grader: system_role_testevaluator_rel
 • Reporter: system_role_testreporter_rel

 

 

 

 

Genomgång av inställningar

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020. I den går Jonas igenom inställningarna på en tenta/ett prov i Inspera. Notera inspelningen är på engelska.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp