Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin (med utvidgad tillgång) och mallansvarig.

En mall kan användas dels för att skapa upp en ny tenta/prov och dels för att justera inställningar på en redan skapad tenta/prov.

Innehållsförteckning

Hur skapar jag en mall?

En mall skapas utifrån en existerande tenta/prov. Du gör de inställningar som ska vara på alla tentor/prov som skapas från mallen eller som mallen appliceras på efter skapandet. För det sistnämnda är det extra viktigt att inte ange start- eller slutdatum eller start- eller sluttider i mallen.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Klicka på Spara som mall
 4. Klicka på Fortsätt

Skärmavbild 2020-01-07 kl. 13.00.21.png

Redigera en mall

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Klicka på Mallar
 3. Öppna mallen som du ska redigera
 4. Klicka på pilen till höger om "Skapa tentamen/prov från mall" 
 5. Klicka på Ändra mall
  Skärmavbild 2020-01-07 kl. 13.07.30.png

  Följande inställningar kan du göra: 

 6.  Klicka på Klar med redigeringen

Dela mallar

När en mall delas blir den tillgänglig för alla med rollen admin. Alla med denna roll kan sedan skapa tentor/prov från mallen men kan inte ändra eller arkivera den. 

Skärmavbild 2020-01-07 kl. 13.18.12.png

Information: Mallar är privata som standard, det innebär att de bara är synliga för dig och andra admins med utvidgad tillgång om du inte väljer "Dela med alla admins/Dela mall".

Uppgifter och alternativ

Om du har skapat en mall från en tenta/prov med en uppgiftsgrupp tillagd kan du styra vad som händer när en tenta/prov skapas från den mallen:

 • Inkludera uppgiftsgrupp. Tillåt inte redigering: Uppgiftsgruppen som följer med mallen används och kan inte ändras. Alla inställningar är låsta och kan inte ändras.
  • Undantag: Tenta- eller Provskaparen kan ändra titel, start- och sluttid, lägga till och ta bort medarbetare och lägga till studenter/elever.
 • Inkludera uppgiftsgrupp. Tillåt redigering: Uppgiftsgruppen som följer med mallen används och kan ändras. Tenta- eller Provskaparen kan ändra alla inställningar i sitt eget prov, men kan inte ändra mallens inställningar.
 • Duplicera tentans/provets namn (möjliggör redigering): En kopia skapas automatiskt av Uppgiftsgruppen i mallen så att kopian kan ändras av tenta- eller provskaparen. Hen kan ändra alla inställningar. 
 • Lämna tom - Admin skapar eller lägger till uppgifter: Ingen förinställd uppgiftsgrupp finns i mallen, tenta- eller provskaparen konstruerar/lägger själv till uppgiftsgrupp. Alla inställningar kan ändras.

mceclip0.png

Medarbetare

Om önskvärt, kan medhjälpare (admin, platsansvarig, tenta- eller provvakt, bedömare och rättigheter att se statistik), läggas till för mallen. Notera: 

 • Mallansvarig läggs automatiskt till som admin på varje ny tenta/prov
 • Bedömare i mallar byts automatiskt ut med nya bedömare som synkroniseras från externa system

  mceclip1.png

För dig som jobbar inom grundskola och gymnasium finns det fler artiklar om hur du kan jobba med mallar. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp