Administration av motiveringar - för Bedömare

Den här funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Innehållsförteckning

Vad innebär administration av motiveringar för dig som bedömare?

  • Du får full översikt över vilka studenter/elever som ska ha motivering av resultat
  • Du kan aktivera e-postmeddelanden för händelser kring motivering av resultat
  • Du får översikt över status på motiveringarna för att se vilka som är klarmarkerade, publicerade och visade för studenten/eleven

Motivering_beg_rt_eller_inte.png

Notera: Begäran av motivering görs av admin på tentan/provet, inte av studenten/eleven själv. Det går bra att skriva en motivering även om status är Inte begärt motivering.

Vem kan administrera motiveringar av resultat?

  • Alla medbedömare och alla bedömare i en kommitté har samma access och rättigheter att redigera, klarmarkera och publicera motiveringar av resultat
  • Du kan se i bedömningsmodulen vem som senast uppdaterade en motivering eller ändrade status på densamma

Skapa och hantera motiveringar i bedömningsmodulen

I bedömningsmodulen hittar du som bedömare en översikt över vilka studenter/elever för vilka resultatet ska motiveras. Du kan skapa och redigera motiveringar dels:

  • Under pågående bedömning

_ppna_slutgiltig_bed_mning.png

  • När bedömningen är bekräftad. När tentan/provet har den här statusen kan du även se statusmeny för motiveringar på översiktssidan.

Motivering_bed_mning_bekr_ftad.png

När du klickar på Visa alla eller Visa resultat kommer du till resultatöversikten där du får en översikt över begäran om motivering och status för motiveringarna. 

Motivering_status_bed_mare.png

Status på motivering av resultat

Förutom att se i översikten vilka studenter/elever som har ska ha en motivering, kan du även se status på sidan med de inlämnade svaren. 

Notera: Alla förändringar i status för en motivering loggas och du kan aktivera e-postmeddelanden för att få information när status uppdateras. Tänk dock på att om du har många resultat som ska motiveras kan det bli ganska många e-postnotifieringar. Du kan läsa mer om hur du aktiverar/inaktiverar dessa i artikeln Redigera din profil och hantera meddelandeinställningar.

Status: Inte begärt motivering

För studenter/elever för vilka ingen motivering har begärts finns ingen uppgift om status. Du som bedömare kan, oavsett om det har begärts eller inte, skapa och redigera en motivering genom att klicka på Lägg till.

Motivering_Status_Inte_beg_rt.png

Status: Begärd

För studenter/elever som ska ha en motivering av resultat, så läggs detta till genom att klicka på Lägg till. Du kan nu antingen skriva in motiveringen direkt eller klicka på Lägg till dina privata anteckningar för att lägga till det du har skrivit för respektive svar eller studentens/elevens inlämning som helhet. Detta uppdateras status till Sparad.

Status: Sparad

Motivering_sparad.png

Tips: Du kan läsa om hur du skapar och redigerar motiveringar i artikeln Motivering av resultat.

Du och andra bedömare på tentan/provet kan fortsätta att redigera motiveringen så länge den är i status Sparad. I den här statusen har ni två val:

  1. Om motiveringen inte är klar så väljer du att spara arbetet genom att klicka på Spara utkast. En motivering med den här statusen kan inte publiceras för studenten/eleven. 
  2. När du är färdig med motiveringen markerar du den som klar genom att klicka på Motiveringen är klar. Nästa steg är att publicera motiveringen så att studenten/eleven kan läsa den.

Status: Klarmarkerad

När motiveringen har markerats som klar är den redo att publiceras för studenten/eleven. Det går fortsatt att redigera en klarmarkerad motivering men bara fram till det att den publicerats. Efter det kan inga ändringar ske. 

Motivering_klarmarkerad.png

Motiveringar av resultat publiceras vanligen av admin tillsammans med tentan/provet och dess resultat. Det finns dock en funktion, som kan aktiveras av admin, som tillåter dig som bedömare att publicera en motivering till en student/elev. 

Motivering_publicera_f_r_student.png

Notera: Tentan/provet måste ha status Bedömd för att det ska gå att publicera en motivering.  

Status: Publicerad

När motiveringen publiceras blir den direkt synlig på studentens/elevens tenta/prov i menyn Arkiv. Det går inte längre att redigera en motivering och du kan inte heller avpublicera den.  

Motivering_publicerad.png

Status: Visad

När en student/elev har loggat in i Inspera och öppnat kortet med den bedömda tentan/provet så ändras status på motiveringen till Visad

Motivering_visad.png

Notera: Om du arbetar med Inspera på engelska kommer den här statusen betecknas som Read. Tidigare var den svenska varianten Läst men eftersom vi inte kan garantera att studenten/eleven faktiskt har läst motiveringen så har vi valt att ändra det till visad. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
5 av 5 tyckte detta var till hjälp