Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

När du sätter upp en tenta/ett prov i Inspera finns det många inställningar att välja bland för att tillmötesgå era behov. Det här artikeln går igenom funktionerna i Säkerhet.

Innehållsförteckning

Inställningar säkerhet på tentamens_provtillfälle nov23.png

Kräv säker webbläsare

Om tentan/provet ska utföras i en säker webbläsare ska du aktivera Safe Exam Browser (SEB) och/eller Inspera Lockdown for Chromebooks. 

Artikel om Tentor/prov med säker webbläsare

Artikel om hur installera Inspera Assessment kiosk applikation på Chromebook

Artikel om Tenta- eller provvaktens lösenord

Öppen webbläsare - kräv tenta- eller provvaktslösenord

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Inspera erbjuder möjligheten att använda tenta- eller provvaktslösenord för open book tentor/prov. Detta kan vara användbart för datasalar som har kontrollerad nätverksmiljö där generell tillgång till internet inte finns. Läs mer i artikeln artikel om tenta- eller provvaktens lösenord

Begär textmatchning

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera. Det behöver även tecknas ett avtal för leverans av tjänsten textmatchning. 

Textmatchning kan ske på essäfrågor där svaret är minst ca 50-100 ord långt. När tentan/provet är inlämnat skickas svaren till tjänsten som ni har avtal med. Resultatet visas för respektive svar i på tentan i bedömning. Du kan läsa mer om textmatchning i artikeln Similarity reports.

ID-kontroll

Kontroll av ID görs mot studentens/elevens ID-handling. Syftet med den här funktionaliteten är att förhindra inlämning utan att ID-handlingen har bekräftats i Inspera. Läs mer i artikeln ID-kontroll.

Kräv dagslösenord

Den här funktionen gör att studenten/eleven måste ange ett lösenord för att kunna öppna tentan/provet. Detta kan användas för tentor/prov som inte använder säker webbläsare men det går även att kombinera med säker webbläsare. Läs mer i artikeln Dagslösenord.

Tentavakts/provvaktsinstruktioner som PDF

Filen är tillgänglig för tenta- eller provvakter som är tillagda som medarbetare. Den och lösenordet för tentavakter/provvakter blir tillgängliga i Inspera en (1) timme innan starttiden. Läs mer i artikeln Lägg till tenta- eller provvaktsinstruktioner.

 

 

 

 

Genomgång av inställningar

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020. I den går Jonas igenom inställningarna på en tenta/ett prov i Inspera. Notera inspelningen är på engelska.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 6 tyckte detta var till hjälp