Sammansatt är en uppgiftstyp där olika typer av uppgifter kan kombineras. De uppgiftstyper som är tillgängliga är: Flersvar, Flerval (ett svar), Sant/Falskt, Textfält, Sifferfält, Mattefält, Textalternativ och Beräkning.

Innehållsförteckning

Skapa en sammansatt uppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Sammansatt
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Screenshot_2020-06-25_at_09.52.57.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in

  De uppgiftstyper som är tillgängliga är: Flersvar, Flerval (ett svar), Sant/Falskt, Textfält, Sifferfält, Mattefält, Textalternativ och Beräkning.

  Notera: Beräkning är en manuellt bedömd uppgift och kommer inte rättas automatiskt i en sammansatt uppgift. Syftet med att ha med denna uppgiftstypen är att ge studenterna/eleverna större flexibilitet och låta dem visa hur de tänkt. Tänk på att kombinera uppgiftstypen Beräkning med minst en av de andra uppgiftstyperna. 
 4.  Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa iartikelnGenerella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Sammansatt har följande specifika inställningar:

 1. Instruktion
 2. Svarsalternativ
 3. Alternativ
 4. Extern identifierare

Screenshot_2020-06-25_at_13.41.23.png

I exemplet ovan är uppgiftstypen Flersvar insatt.

Uppgiftstyperna har samma inställningar och alternativ som när de används separat. Se nedanstående artiklar för att se inställningarna för de olika uppgiftstyperna:

 1. Flersvar
 2. Flerval (ett svar)
 3. Sant/Falskt
 4. Textfält
 5. Sifferfält
 6. Mattefält
 7. Textalternativ
 8. Beräkning
Tips: Se till att uppgiften fungerar som du tänkt genom att besvara uppgiften i förhandsgranskningen. Poäng och korrekta svar kan inte ändras efter att provet har startat.

Exempel på uppgiftstypen Sammansatt

Ett exempel på hur du kan använda uppgiftstypen Sammansatt är att kombinera Beräkning med Mattefält. Då kan studenten/eleven först visa sina beräkningar i beräkningsfälten (rättas manuellt) för att sedan skriva in sitt slutgiltiga svar i mattefältet som blir automatiskt rättat. 

Sammensatt_5_EN.PNG

Ovan ser vi student- eller elevvyn för en uppgift där Beräkning och Mattefält har kombinerats i en och samma uppgift.

Kända begränsningar

Följande gäller för flervals- och flersvarsuppgifter.

Om du anger på en sammansatt uppgift att en obesvarad uppgift ska ge minuspoäng så kommer följande att ske:

 • Om andra uppgifter i den sammansatta uppgiften besvaras men en flervalsfråga lämnas obesvarad kommer poäng för detta vara -1
 • Om andra uppgifter i den sammansatta uppgiften besvaras men en flersvarsfråga lämnas obesvarad kommer poäng för detta vara -0

Anledningen är att i sammansatta uppgifter så följer dessa frågetyper en annan poängsättningslogik än i den vanliga flervals- respektive svarsuppgiften. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 7 tyckte detta var till hjälp