Textfält i bild är en uppgiftstyp där ett antal fält, kallas här alternativ, sätts in i en bild och där studenten/eleven ska skriva in korrekt svar i fältet. Bilden läggs till som en bakgrundsbild.

 

 

 

Textfält i bild

Instruktionsvideo steg för steg

Innehållsförteckning

Skapa en uppgift av typen Textfält i bild

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Textfält i bild
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och hur lägga till bakgrundsbilden.

Txtf_lt_i_bild.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Klicka på Bakgrund för att ladda upp en bakgrundsbild
 4. Lägg in fler textfält genom att klicka på +Sätt in
 5. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Du öppnar inställningen för textfältet genom att ställa markören i det. 

Korrekta svar

Skriv det korrekta svaret i textrutan. Svaret kan innehålla både text och siffror och för att lägga till godkända, alternativa stavningar/uttryck, klicka på Lägg till korrekt svar och skriv in godkänt alternativ.

Alternativ

 • Skiftlägeskänslig: Genom att aktivera detta kommer den automatiska rättningen endast acceptera svar som matchar svaret exakt. Om det korrekta svaret är "Stockholm" kommer inte "stockholm" accepteras som rätt svar.
 • Ignorera vita fält: Om detta är aktiverat kommer tomma utrymmen (" ") att tas bort från svaret innan det jämförs med det korrekta svaret. Systemet bortser då alltså från mellanslag, vanligt förekommande vid särskrivning. 
 • Expandera fält automatiskt: Gör att fältet utvidgas vartefter man skriver (Kan ej väljas om Begränsa antalet tecken till fältets bredd har valts).
 • Begränsa antalet tecken till fältets bredd: Gör att studenten/eleven inte kan skriva fler tecken än vad som får plats i fältet. (Kan ej väljas om Expandera fält automatiskt har valts). En varning kommer ges om du anger en längd som är kortare än det längsta av de korrekta svaret och det går inte att spara uppgiften.
 • Förväntad längd (tecken): Välj längden för svarsrutan genom att ange hur många tecken studenten/eleven förväntas svara med. Standard är 20 tecken.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp