Dra och släpp i text är en uppgiftstyp där ett antal fält/alternativ i form av text, bild eller rik text dras till fördefinierade områden i en text.

 

 

Dra och släpp i text

Instruktionsvideo steg för steg

Innehållsförteckning

Skapa en uppgift av typen Dra och släpp i text

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Dra och släpp i text
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Screenshot_2020-08-03_at_14.15.07.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  Screenshot_2020-08-03_at_14.19.44.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställning för svarsrutan

Det finns två typer av inställningar för svarsrutan; en som hanterar inställningar, instruktion och distraktorer och en som hanterar inställningen av fält/alternativ. Fältinställningarna kommer du åt genom att klicka i det fält som du vill uppdatera.

dra_och_sl_pp_i_txt.png

Inställningar

Typ

Här anger du vilken typ fältet ska vara: vanlig text, rik text/matematik eller bilder. Ska_rmavbild_2019-11-07_kl._13.33.01.png
Storlek för alternativ

Här väljer du antingen:

 • Justera automatiskt utifrån största alternativet, vilket betyder att alla fält blir lika stora eller
 • Individuell storlek, vilket betyder att fältets storlek anpassas efter antalet bokstäver/tecken eller storlek på bilden 

Instruktion

Skriv en förklarande text för uppgiften.

Felaktiga alternativ

Det är valbart att lägga till distraktioner (felaktiga svar). För varje nytt svar som läggs till skapas ett nytt dragfält men det kommer inte att ha någon matchande ruta i texten. Lägg till det felaktiga svaret i rutan för alternativ. 

Notera: Den övre rutan är en identifierare och bör inte ändras.

Distraktorer_dra_och_sl_pp_i_txt.png  

Alternativ

Positionering av alternativ

Välj mellan att ha dragalternativen placerade i

 • Sidhuvud (standard)
 • Sidfot eller
 • Högerjustera

Ordning av alternativ

Välj mellan

 • Slumpmässig (standard)
 • Sortera efter ID eller
 • Sortera efter alternativ, vilket innebär att de läggs i bokstavsordning

Återanvänd alternativ

Du kan välja mellan Tillåt (standard) och Tillåts ej. Tillåt innebär att samma svar kan väljas till flera/alla släppområden.

Inställning för fält/alternativ

För att komma åt inställningarna för respektive alternativ klickar du på det. Om markören står i rutan med inställningar för uppgiften behöver du dubbelklicka för att öppna fältinställningen. 

F_ltinst_llning_dra_o_sl_pp_i_txt.png

Fält

Fältidentifierare är namnet på alternativet och som standard är namnet GAP1 kopplad till A1. Du kan ta bort fält genom att klicka på soptunnesymbolen (ta bort fält).

Korrekta svar

Skriv in det korrekta svar i den undre rutan. Ta bort korrekt svar med "soptunnesymbolen".

Information: Om tentor/prov görs på iPads rekommenderar vi att skärminställningen för att rotera mellan horisontellt och vertikalt läge avaktiveras. Annars kan skärmen låsas under tentan/provet när studenten/eleven jobbar med uppgifter av denna typ.
Information: Om man ska besvara en uppgift av typen Dra och släpp i text på en iPad ska man tänka på att hålla in objektet som ska flyttas innan det "släpper" och sedan följer med dit du vill dra det.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp