Dra och släpp i bild är en uppgiftstyp där ett antal fält/alternativ i form av text, bild eller rik text dras till fördefinierade områden i en bild. Bilden läggs till som en bakgrundsbild. Det går att lägga till distraktorer och tillåta återanvändning av alternativ. 

 

 

Dra och släpp i bild

Instruktionsvideo steg för steg

Innehållsförteckning

Skapa en uppgift av typen Dra och släpp i bild

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Dra och släpp i bild
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, återkoppling på frågenivå och bilägga resurser.

Screenshot_2020-08-03_at_14.25.50.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  Screenshot_2020-08-03_at_14.19.44.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Det finns två typer av inställningar för svarsrutan; en som hanterar instruktion, bakgrund och distraktorer och en som hanterar inställningen av fält/alternativ. Fältinställningarna kommer du åt genom att klicka i det fält som du vill uppdatera.

Dra_och_matcha_i_bild.png

Inställningar

Typ
Här anger du vilken typ fältet ska vara: vanlig text, rik text/matematik eller bilder.
Storlek för alternativ 
Här väljer du antingen:
 • Justera automatiskt utifrån största alternativet, vilket betyder att alla dragområden blir lika stora eller
 • Individuell storlek, vilket betyder att dragområdets storlek anpassas efter antalet bokstäver/tecken eller storlek på bilden

Fältstorlek

Här väljer du antingen:

 • Individuell storlek, som ger varje släppområde individuell storlek eller
 • Samma storlek, som gör varje släppområde lika stort

Instruktion 

Skriv en förklarande text för uppgiften.

Bakgrund

Infoga den bild du vill använda till uppgiften (jpg, png or svg) storleken är förinställd till bredden 800. Denna kan ändras och höjden anpassas skalenligt efter den nya bredden.

Felaktiga alternativ

Det är valbart att lägga till distraktioner (felaktiga svar). För varje nytt svar som läggs till skapas ett nytt dragfält men det kommer inte att ha någon koppling i bilden. Lägg till det felaktiga svarets namn i rutan för alternativ (se bild nedan) 

Alternativ

Positionering av alternativ

Välj mellan att ha dragalternativen placerade i

 • Sidhuvud (standard)
 • Sidfot eller
 • Högerjustera

Ordning av alternativ

Välj mellan

 • Slumpmässig (standard)
 • Sortera efter ID eller
 • Sortera efter alternativ, vilket innebär att de läggs i bokstavsordning

Återanvänd alternativ

Du kan välja mellan Tillåt (standard) och Tillåts ej. Tillåt innebär att samma alternativ kan väljas till flera/alla släppområden.

Då alternativ släpps i upptaget fält

Standardinställningen är Ersätt alternativ och det innebär att om ett nytt alternativ dras till ett släppområde där det redan finns ett svar bytes det ut mot det nya. Inställningen Lägg till alternativ och anpassa fältets storlek gör att om fler alternativ dras till släppområdet utvidgas det och alla svar läggs till. Du kan lägga till flera korrekta svar i Fält-inställningar.

Fältinställningar

För att komma åt inställningarna för respektive alternativ klickar du på det.

Fält

Fältidentifierare är namnet på alternativet och som standard är namnet GAP1 kopplad till A1. Du kan ändra namnet på fältidentifieraren om det behövs. Här kan du även ändra fältets höjd och/eller bredd, bestämma X- och Y-position. Ta bort fält med soptunnesymbolen (ta bort fält).
Om samma storlek är vald (i Inställningar - fältstorlek), kommer alla fält få samma storlek om du ändrar storlek här när du lagt till alla fält.

Korrekta svar

Skriv det korrekta svaret i den undre rutan (se bild). Ta bort korrekt svar med soptunnesymbolen.
Ska_rmavbild_2019-09-30_kl._11.54.00.png

För att lägga till fler alternativ

 • Klicka på +Sätt in
  Ska_rmavbild_2019-09-30_kl._12.04.13.png

 • För att lägga till fler korrekta svar, markera alternativet och lägg till korrekt svar. Här kan du också välja att återanvända svar, om du har valt den inställningen under övergripande inställningar- alternativ.
  Ska_rmavbild_2019-09-30_kl._13.05.50.png
Information: Om tentor/prov görs på iPads rekommenderar vi att skärminställningen för att rotera mellan horisontellt och vertikalt läge avaktiveras. Annars kan skärmen låsas under tentan/provet när studenten/eleven jobbar med uppgifter av denna typ.
Information: Om man ska besvara en uppgift av typen Dra och släpp i bild på en iPad ska man tänka på att hålla in objektet som ska flyttas innan det "släpper" och sedan följer med dit du vill dra det.

Kända begränsningar:

Kombinationen av en stor bakgrundsbild och långa ord/meningar i alternativ placerade till höger om bilden kan göra att uppgiften blir för stor för att få plats på mindre skärmar. För tillfället är det inte möjligt för studenter/elever att skrolla i sidled.

Vi rekommenderar att du förhandsgranskar uppgiftsgruppen på en mindre skärm, och om du är osäker, placera alternativen över eller under bilden. Detta kan eventuellt medfölja att man måste skrolla upp och ner, men detta är möjligt för studenten/eleven.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp