Funktionen är tillgänglig för Admin.

Att lägga på dagslösenord ger ytterligare ett lager av säkerhet på tentor/prov. Detta kan användas fristående eller tillsammans med säker webbläsare. 

Innehållsförteckning

Daglösenordsinställning

För att ange ett daglösenord:

  1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
  2. Öppna tentan/provet
  3. Gå ner Alternativ / Säkerhet
  4. Markera Kräv dagslösenord

Kr_v_dagsl_senord.png

Om du väljer att ange ett anpassat dagslösenord ska detta vara mellan fyra (4) till tio (10) tecken långt. 

Typ av dagslösenord

Det finns två typer av dagslösenord. Antingen kan lösenordet genereras automatiskt när tentan/provet aktiveras eller så kan du ange ett anpassat lösenord. Dessa typer av lösenord beter sig olika när tentor/prov kan tas under flera dagar:

  • Automatiskt genererade lösenord kommer att ändras varje dag. Studenten/eleven kommer att behöva skriva in det aktuella lösenordet för att kunna öppna tentan/provet igen.
  • Ett anpassat lösenord kommer att vara detsamma under tentans/provets alla dagar

Om tentan/provet är under en dag så kommer dagslösenordet vara detsamma och studenten/eleven behöver bara skriva in det en gång. 

Var hittar tenta- eller provvakten lösenordet?

Dagslösenordet kommer att göras tillgängligt på en aktiverad tenta/prov samma dag som den börjar. 

image-1.png

Det går att ändra till ett anpassat dagslösenord efter tentans/provets startdatum så länge ingen student/elev har startat tentan/provet. Så fort en eller flera studenter/elever har påbörjat skrivningen så är dagslösenord låst för redigering. 

Om ingen student/elev är pågående så kommer du se en varning att de som redan har matat in det tidigare lösenordet måste uppdatera sidan och mata in det nya lösenordet.

Tips: Använd dagslösenord i kombination med Säker webbläsare - Chromebook för att säkerställa att studenter/elever är i skrivningslokalen där de får lösenordet. 

Hur ser det ut för studenten/eleven?

När studenten/eleven loggar in på Inspera och landar på sin startsida blir de informerade om att tentan/provet kräver dagslösenord. 

Student_beh_ver_dagsl_senord.png

När hen sedan klickar på Klicka här för att göra dig klar laddas en sida där de ska ange dagslösenordet.

Student_ska_skriva_in_dagsl_senord.png

När de skrivit in rätt lösenord kan de starta tentan/provet som vanligt. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
9 av 10 tyckte detta var till hjälp