Funktionen är tillgänglig för Författare.

Författaren kan bjuda in till samarbete kring uppgiftsgruppen och/eller uppgifter med andra författare genom att dela med användare. När uppgiftsgruppen eller uppgiften delas med en annan författare får hen full behörighet till att skapa/lägga till nya uppgifter i uppgiftsgruppen och ändra uppgifter. 

Innehållsförteckning 

Dela en uppgiftsgrupp med annan användare

När du delar en uppgiftsgrupp med andra användare kan de hantera den utifrån den/de roll/er de har i Inspera. De får alltså inga ytterligare roller i och med delningen.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Öppna uppgiftsgruppen
 3. Klicka på "Dela med Användare" ikonen image-1.png uppe i högra hörnet
 4. Sök med hjälp av namn eller användarnamn på personen i fältet Lägg till användare
 5. Markera användaren
 6. Klicka i rutan Meddela med e-post om du vill att användaren ska få en e-postnotifiering
 7. Klicka på Dela
 8. Klicka på Slutför

Dela en uppgiftsgrupp med användare i en organisation

Det går också att dela uppgiftsgrupper och uppgifter med en organisationsenhet.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Öppna uppgiftsgruppen
 3. Klicka på "Dela med organisationsenheter" ikonen image-0.png uppe i det högra hörnet
 4. Sök med hjälp av namn på den organisationsenhet som du vill dela med i fältet Lägg till organisationsenhet
 5. Markera organisationen
 6. Klicka på Dela
 7. Klicka på Slutför 
Notera: När du delar uppgiftsgrupper eller uppgifter med en organisationsenhet kommer alla författare i den organisationen att kunna se och redigera dessa. För att behålla en privat kopia, duplicerar du uppgiftsgruppen/uppgiften först och delar kopian. 

Samarbeta i uppgiftsgrupper och uppgifter

Information: Inspera erbjuder inte samarbete i uppgiftsgrupper och uppgifter i realtid, det innebär att enbart en författare kan arbeta med en uppgiftsgrupp åt gången. Uppgiftsgruppen måste stängas av den författaren innan någon annan kan redigera den.  

Det korrekta sättet att stänga en uppgift är att klicka på rutorna uppe i vänstra hörnet. 

Screenshot_2020-08-12_at_13.42.11.png

Om du öppnade uppgiften via listan med uppgifter kommer denna handling att ta dig tillbaka till uppgiftsbanken. Om du öppnade uppgiften från en uppgiftsgrupp kommer du tillbaka till den uppgiftsgruppen.

 

Det korrekta sättet att stänga en uppgiftsgrupp är att klicka på hussymbolen uppe i det vänstra hörnet. Detta tar dig tillbaka till startsidan för tentamens- eller provinnehållsmodulen, med listan av uppgiftsgrupper.

Screenshot_2020-08-12_at_13.43.29.png

Om en författare går ut från en uppgiftsgrupp/uppgift på något annat sätt (t.ex genom att stänga webbläsaren eller loggar ut utan att stänga uppgiften eller uppgiftsgruppen på korrekt sätt) tar det upp till 45 minuter innan en annan författare kan redigera någon av uppgifterna i uppgiftsgruppen. Detta är för att att säkerställa att inga ändringar gjorda av en författare skrivs över av någon annan. 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 5 tyckte detta var till hjälp