Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

När du sätter upp en tenta/ett prov i Inspera finns det många inställningar att välja bland för att tillmötesgå era behov. Det här artikeln går igenom funktionerna för examinations- eller provdagen.

Innehållsförteckning

Inst_llningar_examinations-_och_provdag.png

Studenten/elevens extraresurser och verktyg

Aktivera Text till tal för läshjälp

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Text till tal (TTT) är en inbyggd talsyntes som studenten/eleven kan använda för att få frågan/ sitt svar uppläst för sig. 

  • När TTT aktiveras så finns det tillgängligt för alla studenter/elever
  • TTT kan aktiveras på tentor/prov med eller utan säker webbläsare
  • TTT kan aktiveras på demotentor/demoprov där studenten/eleven är inloggad, det fungerar inte på publika demotentor/demoprov
  • Studenten/eleven aktiverar TTT via alternativmenyn  
  • Språket som TTT använder är det som studenten/eleven har valt i alternativmenyn 

Du kan läsa mer om detta i artikeln Text till tal.

Slå på stavningskontroll

Den här funktionen gör stavningskontrollen tillgänglig för alla studenter/elever för essäuppgifter i tentan/provet. Om du klickar på Förhandsgranska (ögat) så öppnas uppgiftsgruppen i studentens/elevens gränssnitt och du kan se hur stavningskontrollen fungerar, du kan också läsa i artikeln Stavningskontroll

Inaktivera Ritningar i essäuppgifter

Genom att markera detta alternativ så tas möjligheten bort från menyraden på essäuppgiften.

Ritverktyget, som finns i essäuppgifterna, är ett enkelt verktyg som tillåter studenten/eleven att med mus, touch pad eller touch screen infoga ritningar i sitt svar. Om du klickar på Förhandsgranska (ögat) så öppnas uppgiftsgruppen i studentens/elevens gränssnitt och du kan se hur ritverktyget fungerar, du kan också läsa i artikeln om texteditorn i essäuppgifter.  

Startsida för studenter/elever

Den här funktionen minskar antalet steg för studenten/eleven för att komma till tentan/provet. Istället för att landa på startsidan (Mina tentamen/prov, Arkiv och Demotenta) så öppnas sidan med detaljerna för tentan/provet. Notera att om studenten/eleven har flera kommande tentor/prov så öppnas startsidan som vanligt. 

Chatt

Information: Den här funktionen är i Beta och kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera. Den är planerad att lanseras under hösten 2022.

Inspera chatt är tvåvägskommunikation mellan studenter/elever och en chatmanager. Chatmanager är en roll i Inspera som ger tillgång till att se och svara på meddelanden från studenten/eleven. 

Före tentamen/provet ger studenten/eleven möjlighet att starta en chatt från det att de har loggat in i Inspera. 

Under tentamen/provet ger studenten/eleven möjlighet att starta en chatt under pågående tentamen/prov.

Handritning

Den här funktionen, Inspera Scan, är en standardprodukt som beställs och faktureras enligt informationen i Inspera Assessment Servicekatalog.  Med Inspera Scan kan handskrivna papper skannas in och biläggas studentens/elevens inlämning. 

Varning om förlorad nätverksanslutning

Den här funktionen triggar ett meddelande till studenten/eleven om hens dator har varit utan nätverksanslutning i mer än en (1) minut.

För tentor/prov på distans kan det vara en idé att ändra till ett anpassat meddelande där ni kan skräddarsy informationen. 

Felmeddelande_om_tappat_internetanslutning.png

 

 

 

Genomgång av inställningar

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020. I den går Jonas igenom inställningarna på en tenta/ett prov i Inspera. Notera inspelningen är på engelska

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
8 av 12 tyckte detta var till hjälp