Anpassade verktygsfält för essäuppgifter

Funktionen är tillgänglig för rollen författare med utvidgad tillgång.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

När en student/elev besvarar en essäuppgift har de ett verktygsfält tillgängligt för enklare formatering av sin text. Den här artikeln syftar till att instruera hur du kan sätta upp ett anpassat verktygsfält.

Verktygsf_lt_ess_.png

Innehållsförteckning

Tillgängliga standardinställningar för verktygsfält

Det finns ett antal fördefinierade inställningar för verktygsfält i Inspera.

Standard

Som vi nämnde i ingressen så finns ett verktygsfält som standard på essäuppgifter. I detta finns alla tillgängliga valmöjligheter. 

Verktygsf_lt_ess_.png

Begränsad

När du skapar/redigerar uppgiften har du möjlighet att istället aktivera ett begränsat verktygsfält, de ingående formatalternativen visas i bilden nedan. 

Begr_nsat_verktygsf_lt.png

För att aktivera detta gör du så här:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den aktuella uppgiften
 4. Ställ markören in interaktionselementet/svarsrutan
 5. Expandera Alternativ
 6. Välj Begränsad
 7. Klicka på Spara

Använd enkel text

Det finns möjlighet att helt ta bort verktygsfältet om du inte vill att studenterna/eleverna ska kunna formatera sin text. För att inaktivera verktygsfältet gör du så här:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den aktuella uppgiften
 4. Ställ markören in interaktionselementet/svarsrutan
 5. Expandera Alternativ
 6. Markera Använd enkel text
 7. Klicka på Spara

Inaktivera ritningar i essäuppgifter

Det här är en inställning som tar bort ritverktyget för alla uppgifter av typen essä. Detta är en inställning som görs av rollen Admin på tentamens- eller provtillfället.

Inaktivera_ritningar.png

Notera: Detta ska inte förväxlas med Inspera Scan som hanterar ritningar/svar på papper och är en annan funktion. 

Vad är ett anpassat verktygsfält?

Att sätta upp anpassade verktygsfält är ett sätt för lärare, institutioner och/eller skolor att själva bestämma vilka formateringsalternativ som ska finnas tillgängliga. Detta kan vara användbart om ni till exempel inte vill att studenterna/eleverna ska kunna infoga tabeller eller matematik. Verktygsfältet aktiveras sedan på individuella uppgifter så det går att ha uppgifter med olika verktygsfält i samma tenta/prov.

Hur skapar jag ett anpassat verktygsfält?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Verktygsfält för essä
  Skapa_nytt_verktygsf_lt.png
 3. Klicka på Skapa ny
 4. Klicka på pennan uppe i vänstra hörnet för att namnge verktygsfältet
 5. Klicka på Diskettsymbolen för att spara
 6. Arbeta med designen till höger för att ta bort/flytta formateringsalternativen
  Verktygsf_ltskod.png
 7. Klicka på Spara och uppdatera förhandsgranskningenför att se layouten direkt i den vänstra rutan. Om du gör en ändring/ar som du ångrar kan du återställa till standard genom att klicka på Återställ till standard.
  F_rhandsgranska_erktygsf_lt.png
 8. För att avsluta uppdatering utan att publicera klicka på Färdig i det övre högra hörnet
 9. För att publicera, så att verktygsfältet kan användas av dig och andra författare, klicka på Publicera
  Publicera_verktygsf_lt.png
 10. Klicka på Publicera nu
  Granska_publicering_av_verktygsf_lt.png

Hur redigerar jag ett publicerat verktygsfält?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Verktygsfält för essä
 3. Öppna det aktuella verktygsfältet
 4. Klicka på Avpublicera
 5. Klicka på Avpublicera nu
 6. Gör dina ändringar
 7. Klicka på Spara och uppdatera förhandsgranskning
 8. Klicka på Publicera
Notera: Om ändringar görs på ett publicerat verktygsfält kommer detta att påverka kommande tentor/prov i vilka det finns uppgifter med detta verktygsfält. 

Hur lägger jag till det nya verktygsfältet på en essäuppgift?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den aktuella uppgiften eller skapa en ny essäuppgift
 4. Expandera Avancerad
 5. Under Verktygsfält för essä, klicka på Välj
 6. Markera det verktygsfält du vill lägga till
 7. Klicka på Lägg till
 8. Klicka på Spara

Anpassat_verktygsf_lt.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 5 tyckte detta var till hjälp