Funktionen är tillgänglig för rollerna Författare och Admin.

Utskriftshanteraren ger dig möjlighet att anpassa vad som ska inkluderas vid nedladdning av en uppgiftsgrupp som t ex innehållsförteckning, korrekta svar och maxpoäng per uppgift.

Notera: Om en eller flera uppgifter har en PDF-fil tillagd som PDF-panel så kommer dessa med när uppgiftsgruppen laddas ner, men inte vid en direktutskrift.

Innehållsförteckning

Ladda ner en uppgiftsgrupp som Författare

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Öppna uppgiftsgruppen
 3. Klicka på Skriv ut
  Ladda ner UG.png
 4. Gör inställningar för Alternativ
 5. Klicka på Ladda ned uppgiftsgrupp
  Ladda ned för att skriva ut.png
 6. Klicka på Ladda ner nu för att ladda ner till hämtade filer

Ladda ner en uppgiftsgrupp som Admin

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet vars uppgiftsgrupp ska laddas ner
 3. Klicka på PDF-symbolen för den språkversion som ska laddas ner
  Ladda ned UG som admin.png
 4. Gör inställningar för Alternativ
 5. Klicka på Ladda ned uppgiftsgrupp
  Ladda ned för att skriva ut.png
 6. Klicka på Ladda ner nu för att ladda ner till hämtade filer

Om uppgiftsgruppen har gjorts tillgänglig på flera språk, kan du i utskriftshanteraren byta till det andra språket utan att behöva gå tillbaka till tentans/provets första sida. 

Förklaring av Alternativ

Vad du väljer att inkludera/exkludera i en nedladdning beror på vad materialet ska användas till, om det är för att arkivera en tentamenstes eller för att erbjuda en student/elev möjlighet att ta tentan/provet på papper. 

 • Inkludera dokument: För att inkludera uppgifter av typen dokument som inte besvaras av studenten/eleven eller således bedöms
 • Dölj automatiskt rättade uppgifter: För att exkludera uppgifter som är automatiskt rättade
 • Visa totalpoäng per uppgift: För att visa hur många poäng som kan tilldelas svaret på en uppgift
 • Inkludera korrekta svar: För att inkludera de korrekta svaren på automatiskt rättade uppgifterna
 • Visa innehållsförteckning: För att inkludera innehållsförteckningen
 • Ny sida per uppgift: Varje uppgift publiceras på en egen sida
 • Dölj stora interaktionselement: Svarsrutan för uppgiftstyperna Essä, Inlämningsuppgift och Programmering tas bort

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 6 tyckte detta var till hjälp