Inställningar - Generella inställningar

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

När du sätter upp en tenta/ett prov i Inspera finns det många inställningar att välja bland för att tillmötesgå era behov. Det här artikeln går igenom funktionerna i Generella inställningar.

Innehållsförteckning

Generella_inst_llningar_p__en_tenta_ett_prov.png

Muntlig examination

Den här funktionen används när studenten/eleven ska besvara uppgifterna muntligen, de loggar inte in i Inspera och har inte tillgång till uppgifterna eller resurser, som t ex webbsidor. När den här aktiveras kan enbart uppgifter av typen Muntligt/papper användas. För mer information om muntlig examination läs artikeln Author an Oral Exam.

Aktivera autoinlämning (hemtentamen)

För test utan säker webbläsare (vanligen inlämningsuppgifter) kan admin aktivera autoinlämning. Funktionen medför att inlämning sker automatiskt när tiden är ute. Fram till dess kan studenten/eleven gå in och ur tentan/provet för att uppdatera sina svar utan några begränsningar. Läs mer om autoinlämning i artikeln Auto Submission

Avhandling

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen används av några kunder. Inställningen har ingen praktisk påverkan i Inspera mer än att inlämningen benämns som Master thesis eller Bachelor thesis i APIerna. 

Endast bedömning - inaktivera möjlighet att genomföra provet online

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen gör det möjligt att ladda upp studenters/elevers svar från källor utanför Inspera. Det vanligaste är handskrivna inlämningar som skannas eller för att lägga in ett betyg som ska registreras i ett externt system antingen via en integration eller API. 

Studenten/eleven kan inte besvara uppgifterna i Inspera om den här funktionen aktiveras. Bedömare och admins kan fortsatt se listan med studenter/elever i bedömningsmodulen. 

Motivering av betyg stöttas i den här funktionen, vilket betyder att studenter/elever kan logga in och läsa motiveringen till betyget. Läs artikeln explanations för att lära dig mer om dem. 

Anonymisering

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här inställningen är synlig när tentan/provet är kopplat till ett externt system eller när du anmäler studenter/elever via tenta- eller provkod. Läs artikeln assign candidates using test code.

Genom att välja Icke-anonym så visas namnen för alla studenter/elever för admins, tenta- eller provvakter och bedömare. För mer information, läs artikeln Non-anonymous candidates - before test.

Ny bedömningsmodul

Genom att aktivera den här funktionen får ni tillgång till flera funktioner som underlättar bedömningsarbetet. Det öppnar upp för att kunna tilldela frågor till bedömare, lämna återkoppling till alla studenter för en specifik uppgift, spela in motivering av betyg, använda resultatöversikten etc. 

På de här sidorna hittar du mer om den nya bedömningsmodulen. 

Resultatöversikt för student/elev

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Resultatöversikten i nya bedömningsmodulen ger dig bättre möjligheter att enklare ge återkoppling till studenten/eleven efter en tenta/prov.

Översikten populeras under bedömningen med automatisk återkoppling, poäng per fråga, manuella kommentarer etc. När bedömningen är avslutad så loggar studenten/eleven in i Inspera Assessment för att se sitt resultat. Det kan vara, beroende på era inställningar, betyg, poäng per fråga och återkoppling från bedömare.

 

 

 

Genomgång av inställningar

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020. I den går Jonas igenom inställningarna på en tenta/ett prov i Inspera. Notera inspelningen är på engelska. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
7 av 14 tyckte detta var till hjälp