Designinställningar för tentor/prov

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Som admin hanterar du designinställningar som en del av uppsättningen av nya tentor/prov. Detta gör du i steget efter det att du gjort de grundläggande inställningarna och via menyn Design.

Design_i_tentamens_el_provtillf_llet.png

De inställningar som du kan göra här är exakt de som författaren kan göra när hen sätter samman uppgiftsgruppen, du kan läsa om dem i artikeln Designinställningar i en uppgiftsgrupp.

När tentan/provet sammanställs i modulen Tentamens- eller Provtillfällen kan en admin välja att antingen Hämta författarens inställningar för att använda dessa eller själv göra de designinställnignar som är aktuella.

Om inställningarna ändras på den individuella tentan/provet så påverkas inte inställningarna på själva uppgiftsgruppen. 

H_mta_f_rfattarens_inst_llningar.png

Notera: Om författaren efter det att admin har gjort designinställningarna på en tenta/prov ändrar inställningarna på uppgiftsgruppen kommer detta inte att automatiskt meddelas administratören.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp