Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

I Inspera kallas deltagare på ett test för kandidater. En student/elev kan vara kandidat på flera test (tentor/prov) men en kandidat kan bara tillhöra ett test.

Om lärosätet/skolan har en integration mot FS, PCG, Ladok eller annat system med student- eller elevinformation så kommer informationen om studenter/elever att föras över automatiskt och de tilldelas test som de är anmälda till. Den här artikeln innefattar inte information om detta.

Innehållsförteckning

Om olika typer av kandidater

I Inspera finns det tre olika typer av kandidater för test:

 • Engångs-användare
 • CSV Import (SSO)
 • Permanenta användare

Hantering av anmälning av studenter/elever till en tenta/prov sker via tentamens- eller provtillfället och Ändra: 

Hantera_studenter.png

Om engångs-användare

Dessa användare är oberoende, vilket betyder att det skapas en kadidat per tenta/prov. Om en student/elev har flera engångs-användare så kan dessa inte läggas samman till en användare. 

När tentan/provet aktiveras genereras engångs-användarnas användarnamn och lösenord. Användarnamn är inte detsamma som ID. För att ta del av den bedömda tentan/provet så använder studenten/eleven samma inloggningsuppgifter som när hen skrev den. 

För student respektive elev ID så är det ett textfält och det går att använda bokstäver, siffror och specialtecken. 

Att lägga till engångs-användare

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Klicka på Ändra vid hantering av studenter/elever
 3. Klicka på Lägg till
 4. Välj Engångs-användare

Manuellt skapade Student eller Elev ID

Det värde som du matar in i ID-fältet är det som kommer att visas dels i modulen Monitor och dels i modulen Bedömning. 

 1. Ställ markören i fältet för Student ID/Elev ID
 2. Mata in ID manuellt
 3. Klicka på +tecknet för att lägga till
 4. Upprepa till alla ID är inlagda
 5. Klicka på Spara
Notera: Att manuellt lägga till ID skapar ingen koppling till t ex Ladok. För att en student ska kunna skriva en tenta från ett system som är integrerat med Inspera måste anmälan ske i det systemet.

Automatiskt skapade Student eller Elev ID

 1. Klicka på generera studenter/elever automatiskt
 2. Ange antal ID som ska skapas
 3. Klicka på Generera studenter/elever
 4. Klicka på Spara

Det går inte att ändra ett ID men det går att ta bort studenten/eleven om så behövs.

Importera från fil (.csv)

För att kunna importera en fil så behöver en sådan förberedas. Filen innehåller endast två kolumner; ID och extratid. Ska studenten/eleven inte ha någon extratid fyller du i 0 i kolumnen. 

Så här skapar du en fil med Google:

 1. Skapa först ett Google Kalkylark. Du ska inte använda rubriker.
  Screenshot__17_.png
 2. Fyll i ID för alla studenter/elever som ska läggas till
 3. Fyll i extratid. Använd 0 om ingen extratid ska läggas till
 4. Döp filen till något lämpligt namn
 5. Spara som kommaseparerad fil genom att gå till "Arkiv", "Ladda ner som" och välj "Kommaavgränsade värden (csv)"

Med MS Excel

 1. Skapa en tom arbetsbok i MS Excel. Du ska inte använda rubriker.
 2. Fyll i ID för alla studenter/elever som ska läggas till
 3. Fyll i extratid. Använd 0 om ingen extratid ska läggas till
 4. Döp filen till något lämpligt namn
 5. Gå till Arkiv och välj  Spara som
 6. Välj format CSV UFT-8 (kommaavgränsad) (*.csv)

  För att importera filen: 

 1. Klicka på Importera från fil (.csv)
 2. Kicka på Klicka här för att välja fil
 3. Leta upp filen och klicka på den
 4. Klicka på Spara

I videon nedan visar vi hur du lägger till engångs-användare. Videon är på engelska.  

Att lägga till SSO-användare (.csv import)

Notera: Alternativet att lägga till SSO-användare kräver att den typen av inloggning används hos er.

För att importera en CSV-fil med studenter/elever på en tenta/prov så behöver du först förbereda en fil. Den ska bestå av tre kolumner:

 • ID
 • SSO användarID
 • Extratid

För denna import finns det även möjlighet att inkludera byggnad och/eller rum för respektive student/elev. Om detta är aktuellt fyller du på med två kolumner till. Ska bara rum anges så måste ändå kolumnen för Byggnad vara med i filen men då lämnar du kolumnen tom.

För att importera filen: 

 1. Klicka på Lägg till
 2. Välj CSV Import (SSO)
 3. Välj SSO-tjänst
 4. Kicka på Klicka här för att välja fil
 5. Leta upp filen och klicka på den
 6. Klicka på Spara

I videon nedan visar vi hur du importerar en CSV-fil med SSO användare. Videon är på engelska. 

Permanenta användare

Detta kan vara användbart om studenterna/eleverna ska ta fler än en tenta/prov, genom att importera dem som permanenta användare får de samma användarnamn och lösenord till alla tentor/prov som de anmäls till.  

För att skapa permanenta användare:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Hitta och öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Ändra vid hantering av studenter/elever
 4. Klicka på Lägg till
 5. Välj Permanenta användare
 6. Klicka på pilen uppe i högra hörnet
 7. Välj Importera från CSV
 8. Välj din fil
 9. Ladda upp

Importera_permanenta_anv_ndare.png

Permanenta användare lagras i Inspera och kan läggas till på tentor/prov framöver utan att behöva importeras igen. 

Notera: Förnamnet och efternamnet i CSV-filen kommer utgöra studentens/elevens ID. Om du inte vill att detta ska synas för bedömare måste du avidentifiera för- och efternamn.  
Information: Om ni funderar på att använda permanenta användare för att hantera registrering till tentor/prov, vänligen kontakta Service Desk för att få mer information om hur er CSV-fil behöver vara formaterad. 

I videon nedan visar vi hur du lägger till permanenta användare. Videon är på engelska.

Vill du däremot att studenter/elever registrerar sig själva med hjälp av en tenta- eller provkod kan du läsa mer om det i artikeln Assign learners by test code.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
5 av 10 tyckte detta var till hjälp