Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

För tentor/prov som skrivs utan Safe Exam Browser kan du aktivera en funktion som gör att studentens/elevens svar lämnas in automatiskt när tiden för tentan/provet är slut.

Innehållsförteckning

Hur fungerar autoinlämning?

Autoinlämning kan aktiveras på tentor/prov som skrivs utan Safe Exam Browser (vanligen på hemtentor- eller prov). Funktionen fungerar som så att studentens/elevens svar på uppgifterna lämnas in automatiskt när hens sluttid har passerat. Fram till dess kan studenten/eleven lämna in sina svar genom att klicka på Lämna in nu och sedan öppna tentan/provet från startsidan igen. Detta ger dem möjlighet att uppdatera sina svar fram till sluttiden är inne och svaren lämnas in automatiskt.

Notera att inga blanka inlämningar sker d v s om studenten/eleven inte har svarat på något uppgift så kommer inlämning inte att ske automatiskt. Bedömningen kan påbörjas när sluttiden eller sluttid+extratid har uppnåtts.

Två minuter efter det att sluttiden har uppnåtts uppdateras status för alla studenter/elever till Lämnat in.

Om en student/elev har en individuell sluttid eller extratid tillagd så kommer inlämningen att ske när denna tid uppnåtts eller löpt ut.

Notera att det finns ett känt fel för den här funktionen. 

Hur ställer jag in för autoinlämning?

Som Admin aktiverar du funktionen på inställningarna för tentamens- eller provtillfället.

  1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
  2. Öppna tentan/provet
  3. Under Alternativ och Generella inställningar markerar du Aktivera autoinlämning (hemtentamen- eller prov)

Aktivera autoinlämning.png

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Innan studenten/eleven har påbörjat tentan/provet så kommer hen kunna läsa på sin startsida: Du har inte påbörjat några uppgifter, därför kommer inga svar skickas in.

AP studentens vy.png

 

Så fort studenten/eleven börjar besvara uppgifterna så aktiveras autoinlämning för deras tenta/prov. När de navigerar till inlämningssidan så kan de läsa: Dina svar kommer skickas in automatiskt när tiden är slut. De kan antingen klicka på Lämna in och återgå till startsidan eller via hamburgermenyn navigera direkt till startsidan.

AP studentens inlämningssida.png

 

På startsidan så kan studenten/eleven åter välja att öppna tentan/proven för att läsa och/eller redigera sina svar.

Autoinl Påbörjat.png

 

Förlust av internetuppkoppling vid sluttiden

Om studenten/eleven arbetar med uppgifterna fram till det att tiden är slut så behöver de ha internetuppkoppling för att automatisk inlämning ska kunna ske. Om de vid sluttiden har tappat nätet så kommer de se följande meddelande: Tiden är ute. Din dator är offline och du har inte lämnat in. Vänligen ladda ner din inlämning.

Om studenten/eleven inte lyckas återupprätta internetuppkopplingen behöver de spara ner sin inlämning och sedan skicka filen till ansvarig person på lärosätet/skolan.  

Notera: Det är viktigt att studenten/eleven inte stänger webbläsaren eller går ur tentan/provet utan att ha antingen sparat inlämningen på fil eller återanslutit till internet. För det som hen har svarat/skrivit under tiden datorn varit utan internetuppkoppling sparas inte till molnet och den automatiska inlämningen. 

När studenten/eleven har återanslutit till internet så laddas sidan och följande meddelande visas: "Tiden är ute. Du har lämnat in." Nu är tentan/provet inlämnad och alla svar som studenten/eleven har angivit är inkluderade i inlämningen. 

Information: Det finns en funktion som gör att studenten/eleven enbart kan lämna in en gång. Den funktionen kräver aktivering, kontakta Service Desk för att aktivera.

Detta gör att tentan/provet fungerar på samma sätt som utan autoinlämning, d v s att när studenten/eleven har klickat på Lämna in nu så kan hen inte öppna igen för att ändra sina svar. Syftet med den här funktionen är att säkerställa att en tenta/prov lämnas in även om studenten/eleven glömmer att klicka på lämna in.

Kända fel

  • Att sätta extratid till 0 efter tentans/provets sluttid triggar inte en autoinlämning för studenten/eleven. För att hantera hens inlämning rekommenderar vi att antingen lämna in åt studenten, läs mer om detta i artikeln Att lämna in för en student/elev eller genom att låta extratiden löpa ut. 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
12 av 18 tyckte detta var till hjälp