Kommentarer och anteckningar - i gamla bedömningsmodulen

Funktionen är tillgänglig för Bedömare.

I Inspera kan återkoppling ges via kommentarer på del av ett svar och som anteckning för att återkoppla på hela svaret. Återkopplingen kan delas med student/elev, medbedömare och admin. Den här artikeln utgår från den gamla bedömningsmodulen, jobbar du i den nya hittar du motsvarande information i artikeln Kommentarer och anteckningar.

Notera: Admin på tentan/provet ställer in på tentamens- eller provtillfället om bedömare ska kunna dela återkoppling med varandra.  

Innehållsförteckning

Översikt över de olika menyerna i verktyget

Verktyget för kommentarer och anteckningar finns tillgängligt på alla inlämnade svar. Nedan finns en översikt över de menyer som finns och vad du gör i dem. 

Alternativ_i_kommentering.png

1. Show highlights: klicka på symbolen för att dölja/ta fram markeringarna i svarstexten
2. New Page Note: klicka på symbolen för att skapa en ny anteckning. En återkoppling på svaret som inte avser en viss del av svaret. 
3. Select nearby annotations: Håll markören över så visas den kommentaren i en blå färg istället för gul

4. Search annotations: Du kan söka antingen på markerat ord i svarstexten eller på ord i kommentaren
5. Sort comments: Du kan välja att visa kommenterar i ordningen nyast överst, äldst överst eller baserat på placering i texten

Notera: Du kan fortsätta skriva nya, redigera och radera kommentarer och anteckningar även om de är publicerade för studenten/eleven.

Kommentera del av svar

Här följer instruktioner för hur du gör för att markera del av text i svaret för att lägga till en kommentar. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Öppna slutgiltig bedömning
 4. Klicka på den student/elev vars inlämning du vill öppna
 5. Klicka på den uppgift vars svar du ska läsa och kommentera
  _ppna_svar_f_r_att_kommentera.png
 6. Klicka på Kommentera
  Kommentera_gamla_modulen.png
 7. För att skriva kommentarer, markera en text och klicka sedan på Kommentar. Använd Markering för personliga syften, som till exempel en påminnelse. Markeringar kommer inte delas med studenter/elever. 
  Markera_f_r_kommentar.png
 8. Skriv din kommentar i textrutan. Formateringar är tillgängliga, såväl som stöd för LaTeX.
 9. Säkerställ att rätt grupp är vald i den övre menyraden
  Kommentarer_utvalda_grupper.png
 10. Klicka på Spara

Vill du göra en markering i texten för att göra en privat kommentar, som enbart du kan se, så väljer du Bara mig vid pilen vid Spara innan du klickar på Spara. 

Kommentar_bara_till_mig.png

Tips: Vill du senare göra en privat kommentar tillgänglig för studenten/eleven klickar du på pennan för att redigera och sedan väljer Student/Elev vid pilen och klickar på Spara

Redigera en kommentar

För att skriva/redigera/svara på en kommentar klickar du på den markerade texten i svaret. Du klickar på pennan för att redigera och på pilsymbolen för att svara på kollegans kommentar.

Kommentar_penna_o_pil.png

Att skapa en anteckning

En anteckning är en form av kommentar som inte är kopplad till specifik del av svaret. För att skapa en anteckning:

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Öppna slutgiltig bedömning
 4. Klicka på den student/elev vars inlämning du vill öppna
 5. Klicka på den uppgift vars svar du ska skapa en anteckning för
  _ppna_svar_f_r_att_kommentera.png
 6. Klicka på Kommentera
  Kommentera_gamla_modulen.png
 7. För att skriva en anteckning klicka på New page note
  Anteckning_en_ny_en.png
 8. Skriv din anteckningi textrutan. Formateringar är tillgängliga, såväl som stöd för LaTeX.
 9. Säkerställ att rätt grupp är vald i den övre menyraden
  Kommentarer_utvalda_grupper.png
 10. Klicka på Spara

I videon nedan visar vi hur du kan använda verktyget för att kommentera på del av svar och göra anteckning för hela svaret. Videon är inspelad i den gamla bedömningsmodulen men verktyget fungerar precis samma i den nya bedömningsmodulen. Videon är på engelska. 

 

För studenter och elever

Kommentarer och anteckningar som är sparade för att dela med studenten/eleven publiceras av admin på tentan/provet i samband med att uppgifter och svar publiceras. Du kan läsa mer om detta i artikeln Inställningar - Efter tentamen/provet. Studenten/eleven ser kommentarer och anteckningar i samma vy som de skrevs i med den skillnaden i att de inte kan lägga till kommentarer/anteckningar eller svara på kommentarer.

Frågor och svar:

Q: Kan jag göra kommentarer när bedömningen är färdig?

A: Ja, nya kommentarer kan läggas till och även delas efter att bedömningen är färdig. 

 

Q: Hur länge är kommentarerna tillgängliga?

A: De finns tillgängliga så länge som tentan/provet finns tillgänglig. Om ert lärosäte har aktiverat gallring av tentor tas dessa bort inklusive kommentarer.

 

Q: En av mina studenter/elever har laddat upp en word-fil. Kan jag kommentera på samma sätt?

A: Nej, det går endast att kommentera på PDF-filer. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
11 av 15 tyckte detta var till hjälp