Studentens/elevens status i Monitor

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin, Platsansvarig och Tenta-eller provvakt.

Denna artikel beskriver de olika statusbenämningar som finns för studenten/eleven. 

Innehållsförteckning

Översikt över tillgängliga status

I modulen Monitor hittar du kolumnen Status, i vilken du får realtidsinformation om studentens/elevens status före, under och efter tentamen/provet. De olika statusbenämningarna är:

  • Inaktiv
  • Loggat in
  • Redo
  • Pågående
  • Lämnat in
  • Pausad
  • Lämnat in blankt (kräver aktivering)
  • Avbrutit (kräver aktivering)

Nedan visas ett exempel på hur studentens/elevens Status visas i Monitor. 

Ska_rmavbild_2021-12-15_kl._12.09.43.png

Inaktiv

Studenten/eleven är inte aktiv. Hen har inte loggat in eller är offline. Om Senast aktiv - kolumnen är tom har studenten/eleven aldrig loggat in. 

Loggat in

Studenten/eleven har loggat in och ser sin startsida. Knappen längst ner Klicka här för att göra dig klar kommer leda till nästa sida, där studenten/eleven väntar tills starttiden har nåtts. 

Ska_rmavbild_2021-12-15_kl._12.00.41.png

Redo

Studenten/eleven är redo att påbörja tentamen/provet. Webbläsaren har godkänts och om Säker webbläsare (SEB) eller någon annan nedlåsningswebbläsare krävs, har studenten/eleven öppnat webbläsaren och skrivit in lösenordet.  

Knappen Öppna tentamen/prov blir tillgänglig när starttiden för tentamen/provet har nåtts. Tills starttiden har nåtts får studenten/eleven vänta i denna vyn. 

Pågående

Studenten/eleven har öppnat tentamen/provet och arbetar med att besvara uppgifterna. Från denna sekvens kommer kolumnerna för Senast aktiv och Använda minuter att uppdateras.

Lämnat in

Studenten/eleven har lämnat in sitt svar. 

Ska_rmavbild_2021-12-15_kl._12.01.37.png

Pausad

Studenten/eleven har pausats av en tentavakt.

Lämnat in blankt (kräver aktivering)

Om en student/elev har påbörjat en tentamen/prov och sedan bestämmer sig för att hen inte vill lämna in svaret är detta ett av de alternativ Inspera erbjuder. Om en student/elev lämnar in blankt blir det tydligt för admin att studenten/eleven har valt detta alternativ istället för att bara gå ut ur tentamen/provet eller ta bort allt innehåll och lämna in ett tomt svar. Du kan läsa mer här: lämna in blankt.

Avbrutit (kräver aktivering)

Studenten/eleven har beslutat sig för att avbryta sin tentamen/prov. Under tentamen/provet kan studenten/eleven avbryta genom att välja Avbryta Alternativmenyn. 

Notera: Tenta- eller provvaktens lösenord krävs för att avbryta en nedlåst tentamen/prov och för tentor/prov som har Kräv tentavaktens lösenord aktiverat för öppen webbläsare.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
8 av 11 tyckte detta var till hjälp