Skicka meddelande till student/elev

Funktionen är tillgänglig för rollerna Tenta- eller Provvakt, Platsansvarig och Admin.

Den här funktionen används för att skicka ett direktmeddelande till en eller flera studenter/elever under pågående tenta/prov.

Innehållsförteckning

Introduktion till funktionen

 • Det är möjligt att skicka meddelande till upp till 1500 studenter/elever samtidigt

 • Meddelandet skickas enbart en gång

 • Inspera hanterar inte läskvitton

 • Studenten/eleven kan inte svara på meddelandet

 • I händelseloggen för tentan/provet listas vem som skickade vilket meddelandet, till vem och när

 • Mottagna meddelanden sparas i studentens/elevens yta för meddelanden så det kan vara klokt att specificera vilken tenta/prov meddelandet gäller. I tillägg innehåller meddelandet information om när det var skickat och av vem. 
Notera: Studentens/elevens dator måste ha internetuppkoppling och tentan/provet pågående för att kunna ta emot meddelanden. Meddelanden som skickas till en student/elev som inte är online kan hittas, när internetuppkopplingen är återupprättad, under meddelandet på startsidan.

Skicka meddelande till en student/elev

 1. Gå till modulen Monitor (det går också bra att öppna tentan/provet i modulen Tentamenstillfällen och öppna i Monitor den vägen)
 2. Sök fram den aktuella studenten/eleven
 3. Klicka i rutan för att aktivera alternativen
  Skicka meddelande till en student.png
 4. Skriv in Rubrik och Meddelandetexten
  Skicka meddelande Meddelandet.png
 5. Klicka på Skicka

Meddelandet visas direkt på studenten/elevens skärm. 

Skicka meddelande För studenten.png

 

Skicka meddelande till flera studenter/elever

 1. Gå till modulen Monitor (det går också bra att öppna tentan/provet i modulen Tentamenstillfällen och öppna i Monitor den vägen)
 2. Sök eller filtrera fram de aktuella studenterna/eleverna
 3. Klicka på pilen till höger om indikationen om antal studenter/elever
  Skicka meddelande till alla.png
 4. Välj Skicka meddelande till alla
 5. Skriv in Rubrik och Meddelandetext
  Skicka meddelande till alla meddelande.png
 6. Klicka på Skicka 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 10 tyckte detta var till hjälp