Funktionen är tillgänglig för rollen student/elev.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen möjliggör för studenten/eleven att aktivt välja att radera alla sina svar för att lämna in blankt. Skillnaden mot att manuellt radera alla svar eller inte skriva något alls är att det som status i modulen Monitor står Lämnat in blankt. Det går även att filtrera fram de studenter/elever som har valt att lämna in blankt.

När en student/elev väljer alternativet Lämna in blankt så måste de först gå till menyn och aktivt välja alternativet, sedan får de information om att svaren raderas och kan inte återskapas. Detta måste de bekräfta för att inlämningen ska bli blank.

Handlingen kan inte ångras och Inspera Service Desk kan inte återskapa inlämningen. 

Ytterligare funktioner

Information: Båda dessa funktionener kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Kräv tenta-eller provvaktens lösenord för att kunna lämna in blankt på tentor/prov med säker webbläsare:
För att kunna verifiera studentens/elevens intentioner att lämna in blankt, så kan en funktion aktiveras som gör att om funktionen Lämna in blankt initieras av studenten/eleven så måste de tillkalla en tenta- eller provvakt som matar in lösenordet för att slutföra handlingen.

Inkludera blanka inlämningar i bedömningen:
Om dessa inlämningar ska gå till bedömningen så behöver den funktionen aktiveras. 

Hur ser det ut för studenten/eleven?

För att komma åt funktionen att Lämna in blankt klickar studenten/eleven på hamburgermenyn högst upp till höger på skärmen. Där väljer hen Lämna in blankt. 

L_mna_in_blankt.png

 

L_mna_in_blankt_bekr_fta.png

 

L_mna_in_blankt_said_and_done.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp