Funktionen är tillgänglig för Admin och Platsansvarig.

Dessa två funktioner hanterar extratid respektive händelsetid för studenter/elever eller grupper.

Innehållsförteckning

Att lägga till extratid

Planerad extratid kan läggas på fram till tentans/provets sluttid. Tiden anges i minuter och den nya sluttiden bekräftas innan du uppdaterar. Extratiden börjar räknas från tentans/provets sluttid, så om den är satt till 13:00 och studenten/eleven har en extratid på 30 minuter är hens sluttid 13:30.

Om studenten/eleven har individuell sluttid angiven så läggs extratid på till denna och inte tentans/provets ordinarie sluttid.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Se alla
 4. Markera den student/elev som ska ha extratid tillagd
 5. Välj Planerad extratid
  Planerad_extratid.png
 6. Ange extratid i minuter
  Redigera_extratid.png
 7. Klicka på Uppdatera

Att lägga till händelsetid

Det här är en funktion för att hantera tid som studenten/eleven har förlorat av sin skrivtid på grund av händelser som de inte kunnat påverka själva. Hur detta definieras är upp till ert lärosäte/skola. 

 1. Gå till modulen Monitor
 2. Sök upp studenten/eleven med hjälp av hens ID-nummer
 3. Markera genom att klicka i rutan längst till vänster
 4. Välj Extratid för händelse
  Extratid_f_r_h_ndelse.png 
 5. Ange händelsetid i minuter
  Redigera_h_ndelsetid.png
 6. Klicka på Uppdatera

Att lägga till extratid vid gruppinlämningar

Med den här funktionen kan du även hantera extratid vid gruppinlämningar. Tiden som läggs på gäller alla medlemmar i gruppen och om en student/elev har planerad extratid innan gruppen skapas, kommer denna extratid gälla för alla i hens grupp.

Vad innebär alternativen?

 • Lägga till extratid - minuter som läggs på här ackumuleras till en individuell sluttid för studenten/eleven. Så om planerad extratid redan lagts på, läggs ny tid till den tiden. 
 • Ta bort extratid - minuter som dras ifrån här, dras ifrån studentens/elevens totala planerade extratid. Detta används t ex om för mycket tid har lagts till från början. 
 • Ställ in tid - här anger du hur många minuter planerad extratid studenten/eleven ska ha. Ett värde här skriver över eventuellt värde som lagts till tidigare.

Oavsett vilket alternativ som du väljer kommer du i rutan att se den nya sluttiden för den aktuelle studenten/eleven.

Begränsningar:

Planerad extratid för tentor som kommer från FS hanteras i FS, det finns därför ingen möjlighet att för dessa tentor lägga till Extratid i Inspera. Skulle detta ha missats kan förstås Händelsetid användas istället. Den här begränsningen gäller inte Ladok då extratid inte hanteras i Ladok.

Notera: Planerad extratid och händelsetid är två olika funktioner och om du ändrar den ena påverkar inte detta den andra. Det är full möjligt att ha en student/elev som har 60 minuter planerad extratid och sedan får 15 minuter händelsetid. Totalt kommer denne student/elev att ha 75 minuter extratid d v s sluta en timme och 15 minuter efter ordinarie sluttid.

Hur kan jag se vilka extratider en student/elev har tilldelats?

För att se alla extratider som lagts till eller dragits ifrån gör du så här:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Händelselogg högst upp i högra hörnet
 4. Klicka på Filter 
 5. Sök på Händelsetyp:
  • Ställ in extratid
  • Ställ in extratid (händelse) för student/elev

Logg_f_r_extratid.png

För att se tiderna i monitorvyn gör du så här:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Se alla
 4. Klicka på Kolumner för att lägga till:
  • Händelsetid
  • Minuter kvar

Tid_kvar_i_monitor.png

Information: "Minuter kvar" kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp