Återöppna bedömning

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Att återöppna bedömningen kan vara nödvändigt om:

 • Student har begärt omprövning av bedömning*
 • Bedömare har bekräftat slutgiltigt resultat innan bedömningen faktiskt var klar
 • Bedömare har tilldelat fel betyg eller på annat sätt måste uppdatera bedömning

* Även om bedömningen renderar i samma betyg/resultat måste detta registreras i Inspera för att ändra datum för automatisk gallring, om detta används på ert lärosäte.

Innehållsförteckning

För delad bedömning

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Återöppna
  _ter_ppna_bed_mning_Delad.png
 4. Klicka på Fortsätt för att bekräfta återöppningenForts_tt__ter_ppna.png


För bedömning med kommittéer

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Återöppna för den aktuella kommittéen
  _ter_ppna_bed_mning_Kommitt_.png
 4. Klicka på Fortsätt för att bekräfta återöppningen för den aktuella kommittéen
  Forts_tt__ter_ppna_Kommitt_.png

Återuppta bedömning

Bedömarna på tentan/provet eller i den aktuella kommittéen kan nu återuppta bedömningen. När de har gjort de ändringar som skulle göras bekräftar de återigen bedömningen utifrån hur det är uppsatt på tentamens- eller provtillfället. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
5 av 7 tyckte detta var till hjälp