ID-kontroll

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Tentavakt/Platsansvarig

Syftet med funktionen ID-kontroll är att försöka förhindra att studenter/elever av misstag lämnar in utan att deras ID har kontrollerats. Själva kontrollen består i att verifiera att personen som skriver tentan/provet är densamma som på ID-handlingen och den som är anmäld till tentan/provet. I Inspera finns det även möjlighet att markera närvaro, en funktion som hanterar närvarokontroll men inte har någon påverkan på inlämningen. 

Innehållsförteckning

Närvarokontroll

Beroende på era rutiner kan det finnas behov att markera om studenten/eleven är närvarande eller frånvarande på en tenta/ett prov. Detta är en standardfunktion i Inspera och du behöver inte aktivera det innan tentan/provet. 

  1. Öppna tentan/provet i modulen Tentamenstillfällen/Provtillfällen
  2. Klicka på rutan Se alla
  3. Tentan/provet öppnas i modulen Monitor
  4. Markera en eller flera för att markera Närvaro eller Frånvaro

Markering_av_n_rvaro.png

ID-kontroll

Den här funktionen ger er möjlighet att försöka förhindra att studenter/elever lämnar skrivsalen utan att ni har verifierat att det är rätt person som skriver tentan/provet. För att aktivera ID-kontroll;

  1. Öppna tentan/provet i modulen Tentamens/Provtillfällen
  2. Markera ID-kontroll på sidan Inställningar under Alternativ och Säkerhet

På skrivningsdagen så markeras sedan ID-kontrollen genom att:

  1. Öppna tentan/provet i modulen Tentamenstillfällen/Provtillfällen
  2. Klicka på rutan Se alla
  3. Markera en eller flera för att Bekräfta ID eller ID avvisat

Bekr_fta_IDkontrollen.png

Notera: Att markera ID avvisat stoppar inte en eventuell inlämning från att gå till bedömning. Däremot finns det registrerat i status för studenten/eleven och kan senare hanteras manuellt.

Hantering_av_n_rvaro_och_IDkontroll.png

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Varken markerad närvaro/frånvaro eller ID bekräftad/Avvisad syns för studenten/eleven när de har avslutat skrivsessionen. Det är bara vid inlämning som studenten/eleven kan se information om ID-kontrollen. 

Om inlämning har skett innan ID-kontrollen har gjorts.

Först när ID har bekräftats eller avvisats kan studenten/eleven lämna den säkra webbläsaren.

Avvaktar_IDkontroll.png

När ID har bekräftats

När studenten/eleven har fått sin ID bekräftad och sedan klickat på Lämna in nu. Eller om hen har lämnat in innan ID markerats men sedan får sin ID kontrollerad och ID markeras som bekräftad så uppdateras sidan efter en kort stund.

ID_bekr_ftat.png 

Studenten/eleven kan nu lämna den säkra webbläsaren. 

När ID har markerats med ID avvisad

Den här funktionen kan användas om studenten/eleven inte har med sig identitetshandling eller om den inte är giltig t ex ett pass som har gått ut. 

ID_avslagen.png

Studenten/eleven kan lämna den säkra webbläsaren men ska inlämningen inte gå till bedömning så får detta hanteras manuellt. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
9 av 11 tyckte detta var till hjälp