Bedömning av muntliga tentor/prov

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Uppgiftstypen Muntligt/Papper används för tentor/prov där studenten/eleven inte förväntas logga in och lämna in något i Inspera. Uppgiften är endast tillgänglig för bedömaren/bedömarna och bedömning sker direkt i bedömningsmodulen. När ett betyg/resultat har genererats avslutas varaktigheten automatiskt. Det går att återuppta bedömningen efter det att betyget/resultatet registrerats.

I artikeln Create an oral exam (for planners) kan du läsa mer hur muntliga tentor/prov sätts upp.

Innehållsförteckning

Påbörja muntlig examination

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Beroende på om ni använder kommittébaserad eller delad bedömning, klickar du på Betygsätt dina studenter/elever eller Öppna slutgiltig bedömning
  muntlig_tentastart.png
 4. Klicka på den student/elev som ska bedömas
 5. Klicka på Påbörja muntlig examination för att starta
  P_b_rja_muntlig_examination.png
 6. Klicka på uppgiften för att ta del av uppgiftstexten och sätta poäng på studentens/elevens svar
 7. När alla uppgifter är bedömda genereras betyg automatiskt och varaktigheten avslutas. Om resultatet ska bestå av totalpoängen så måste varaktigheten avslutas manuellt. 

Synlighet av uppgiftstexten 

Klicka på uppgiftens namn eller nummer för att läsa den inlagda texten. Detta är synligt när den muntliga examinationen har påbörjats för studenten/eleven, se ovan. Uppgiftstexten är inte synlig för studenten/eleven i Inspera utan kan bestå av noteringar för uppföljningsfrågor eller bedömningsinstruktioner. 

Muntlig_bed_m_svar.png

Studentens/eleven status

Eftersom studenten/eleven inte loggar in i Inspera och tar en muntlig examination är det bedömarens handlingar som uppdaterar status. Innan examinationen har påbörjats är status Deltog inte.

Muntlig_Deltog_inte_och_l_nk.png 

Under tiden examinationen pågår visas starttiden.

muntlig_p_g_r.png

Bedömaren har under pågående examination möjlighet att:

 • Avsluta nu - avslutar tentan/provet för studenten/eleven och varaktigheten stoppas
 • Avbryt tentamen/provet - studenten/elever önskar avsluta tentan/provet
 • Återställ - nollställer varaktigheten. Är endast möjligt om studenten/eleven inte har status Bedömd. Detta raderar även eventuella Privata anteckningar som har gjorts.  

Muntlig_avsluta_avbryt__terst_ll.png 

Frivillig inställning: Lägg till extern länk

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

För muntliga tentor/prov finns det möjlighet att lägga in en individuell länk för respektive student/elev. Detta kan vara till exempel till Google Drive eller annan molntjänst där exempelvis noteringar kan göras. 

När funktionen är aktiverad gör du så här för att lägga till en länk:

 1. Klicka på Lägg till
  Muntlig_Deltog_inte_och_l_nk.png
 2. Klistra in länken
  Muntlig_spara_l_nk.png
 3. Klicka på Spara

Studentens/elevens vy

På samma sätt som för andra tentor/prov så kan studenten/eleven se information om muntliga tentor/prov på sin startsida. Det finns inga uppgifter om start- och sluttid och det går heller inte att komma in och läsa uppgifterna.

image-5.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 6 tyckte detta var till hjälp