Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Muntliga tentor/prov sätts upp på liknande sätt som andra tentor/prov. För att aktivera funktionen markerar Admin under Alternativ/Generella inställningar valet för Muntlig examination/prov.

Muntliga test aktivera.png

Uppgiftstyp för muntliga tentor/prov

För den här typen av tentor/prov så loggar inte studenten/eleven in i Inspera Assessment och gör således inte någon inlämning. Uppgiftstypen tillåter Admin att lägga in länk till videokonferens och instruktioner till den muntliga tentan/provet för varje student/elev och bedömare på ett strukturerat sätt.

Genom att sätta upp muntliga tentor/prov på det här sättet hanterar ni hela processen digitalt; planering, anmälda studenter/elever och bedömare.

För att sätta upp en uppgiftsgrupp för en muntlig tenta/prov använder ni en eller flera uppgifter av typen Muntlig. Du kan läsa mer om den i artikeln Uppgiftstyp - Muntligt/Papper.

Notera: Uppgiftsgruppen kan enbart bestå av uppgifter av typen Muntlig.

Om uppgiftsgruppen skulle innehålla en uppgift av annan typ så får Admin detta meddelande när hen försöker lägga till den på tentamens- eller provtillfället:

Muntliga mismatch.png

Information: Studenten/eleven loggar inte in i Inspera Assessment för den här typen av tentor/prov.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp