Återskapa text i essäfrågor

Funktionen är tillgänglig för studenter/elever.

Om du har raderat/ändrat ditt svar på en essäfråga finns det två sätt att återskapa en tidigare version. Knapparna för Ångra och Skapa tillfälligt snapshot finns i menyraden precis ovanför svarsrutan. 

image-0.png

Innehållsförteckning

Använd Ångra

När symbolen är tillgänglig kan du ångra inmatning/radering.

 • Klicka på Ångra image-1.png

Använd Tillfälliga snapshots

Förutom att svar på essäfrågor sparas automatiskt var 15e sekund så sparas ett snapshot av hela svaret var 15e minut så länge svaret editeras. Dessa snapshots sparas i webbläsarens minne och är bara tillgängligt under pågående tenta/prov. När du loggar ut från Inspera eller uppdaterar webbsidan (att uppdatera webbsidan går inte att göra när du skriver i en säker webbläsare) så rensas alla snapshots.

För att återställa till en tidigare version av ditt svar:

 • Klicka på image-2.png
 • Markera den version som du vill återställa till
 • Bekräfta genom att klicka på Fortsätt
 • Den valda versionen visas nu i svarsrutan
 • Den versionen som du lämnade skapas som ett snapshot så att du kan gå tillbaka till den

Tillf_lliga_snapshots.png

Att tänka på:

 • Ett snapshot av ditt svar på essäfråga skapas var 15e minut och/eller när du navigerar till en annan uppgift
 • Snapshots finns tillgängliga på uppgiften även om du går till nästa fråga
 • Det är bara du som har tillgång till de snapshots som sparats av dina svar
 • När du återgår till en tidigare version av svaret skapas ett snapshot av den text som fanns när du klickade för att återställa till en tidigare version
 • Snapshots sparas i webbläsarens minne och är tillgängliga under hela skrivtiden
 • När du lämnar in tentan/provet rensas snapshots
 • Om du uppdaterar sidan så rensas snapshots, det går dock inte att uppdatera webbsidan när du skriver med Safe Exam Browser, så det gäller bara om du skriver en open book tenta/prov

Det är viktigt att du läser igenom dina svar innan du klickar för att lämna in tenta/prov. Om du är osäker på hur du kan återskapa svar, kontakta tentamensvakt/provvakt så kan de visa dig. 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 8 tyckte detta var till hjälp