Lägg på etiketter på uppgifter

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Etiketter är ett sätt att bokmärka dina uppgifter för att göra det lättare att söka fram dem och för att skapa listor. Du kan lägga på flera etiketter på en uppgift och om så behövs kan du ta bort en etikett från uppgiften. 

Notera: Vi rekommenderar att du skapar etiketter med tre tecken eller fler. Det går att skapa etiketter med ett eller två tecken men det krävs minst tre tecken för att du ska kunna söka på dem.

Innehållsförteckning

Hur lägger jag till en eller flera etikett/er?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Skapa en ny uppgift eller öppna en befintlig
 3. Expandera Etiketter på den högra sidan
  Etiketter.png
 4. Skriv in namnet på den etikett som du vill skapa och klicka på +. Du kan lägga på flera etiketter på en uppgift.
 5. Klicka på Spara för att spara uppgiften

Om du vill använda en redan existerande etikett så skriver du in minst de två första tecknen för att söka fram etiketten, sedan klickar du på den för att lägga till den på uppgiften. 

Tips: Etiketter kan läggas till när som helst under en uppgifts livscykel.

Filtrera på etiketter och spara som lista

För att organisera din uppgiftsbank så kan du filtrera fram uppgifter med en specifik etikett och spara detta som en lista. 

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Klicka på Filter
  Etiketter filtrera.png
 4. Klicka på Etiketter
 5. Skriv in ditt sökord
  Etikett pingvin.png
 6. Markera etiketten

När du har filtrerat fram uppgifter med en viss etikett kan du spara detta som en lista för att snabbare hitta dessa uppgifter. Det är också möjligt att lägga till ytterligare filter innan du sätter upp listan om du t ex enbart vill ha flersvarsuppgifter.

 1. Klicka på symbolen med de tre strecken, längst ut till höger
  Etikett spara som lista.png
 2. Klicka på Spara som lista
 3. Skriv in namn för listan
  Etikett spara som lista med namn.png
 4. Klicka på Spara

Listan läggs under Mina listor i vänstermenyn. Den är dynamisk, vilket innebär att när en uppgift läggs till, vars etikett (och eventuella andra filter) är densamma, så kommer listan att utökas med uppgiften. På samma sätt så tas en uppgift bort från listan om t ex etiketten skulle raderas från uppgiften.

Hur tar jag bort en etikett?

För att ta bort en etikett från uppgiften så håller du markören över etikettnamnet och klicka på krysset.

Etikett ta bort.png

Lägg till uppgifter genom att söka på etikett

Om du ska lägga till en eller flera uppgifter från din uppgiftsbank till en uppgiftsgrupp kan etiketter vara ett bra sätt att hitta dem.  

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupp
 3. Klicka på Lägg till från uppgiftsbank
  Lägg till från uppgiftsbank.png
 4. Klicka på Filter
 5. Klicka på Etiketter
 6. Skriv in ditt sökord
 7. Markera den/de/alla och klicka på Lägg till. (Alla innebär alla som visas på sidan)

Om du har satt upp listor med uppgifter som används för den tentan/kursen så kan du välja den listan att markera från istället. Klicka på då namnet på listan i vänsterkanten. 

Etikett lägg till uppgiftsgrupp.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp