Åtgärder i Monitor

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin, Platsansvarig, Tenta- eller provvakt och Bedömare.

Användare med utvidgad tillgång har åtkomst till alla åtgärder. Den här artikel beskriver tillgängliga åtgärder oavsett användarroll. Listan kan vara inkomplett eftersom åtgärder kan vara kopplade till specifik funktionalitet. Sådana åtgärder finns beskrivna i artiklar relevanta för respektive funktionalitet. 

Innehållsförteckning

Innan aktivering av tenta/prov

Inför skrivningsdagen finns det en del åtgärder som kan göras för utvalda eller alla studenter/elever.  

 • Slå på/ av stavningskontroll 
 • Ta bort student/elev
  • Enbart möjligt på Inspera Assessment tentamen/prov
 • Extratid - lägg till eller ta bort planerad extratid 
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Redigera deadline för bedömning
 • Individuell sluttid
 • Restriktion
 • Placering
 • Begär motivering//Avbryt begäran av motivering
  • Enbart tillgänglig om administration av Motiveringar är aktiverad 

Efter aktivering och under pågående tenta/prov

Inaktiva studenter/elever

 • Ladda upp svar
  • Studentens/elevens status blir automatiskt ändrad till Lämnat in 
 • Bifoga fil
  • Studentens/elevens status blir automatiskt ändrad till Lämnat in 
 • Öppna/stänga för återinlämning
 • Slå på/av stavningskontroll 
 • Ta bort student/elev
  • Enbart möjligt på Inspera Assessment tentamen/prov
 • Extratid - lägg till eller ta bort planerad extratid 
 • Händelsetid - lägg till eller ta bort extratid för händelse
 • Undanta säker webbläsare
 • Bekräfta närvaro/frånvaro
 • Bekräfta ID/ID avvisat
 • Placering
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga

Pågående studenter/elever

 • Skicka meddelande 
 • Pausa/Tillåt fortsätta
 • Slå på/ av stavningskontroll 
 • Öppna/stänga för återinlämning
 • Extratid - lägg till eller ta bort planerad extratid 
 • Händelsetid - lägg till eller ta bort extratid för händelse
 • Undanta säker webbläsare
 • Bekräfta närvaro/frånvaro
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta ID/ID avvisat
 • Placering
 • Ladda upp svar
  • Studentens/elevens status blir automatiskt ändrad till Lämnat in 

Studenter/elever som har lämnat in

 • Öppna/stänga för återinlämning
 • Skicka meddelande 
 • Bifoga/ändra fil
 • Se svar
 • Ladda ner och skriv ut 
 • Öppna i modulen Bedömning
 • Bekräfta närvaro/frånvaro
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta ID/ID avvisat
 • Placering
 • Begära motivering av betyg

När tentan/provet är slut

 • Öppna/stäng för återinlämning
 • Skicka meddelande 
 • Bifoga fil
 • Ladda upp svar
 • Se svar
 • Ladda ned och skriv ut 
 • Bekräfta närvaro/frånvaro
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta ID/ID avvisat
 • Bedömning
  • Tentamen/provet måste vara färdigbedömd
 • Redigera Motivering
  • Enbart för bedömare

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 9 tyckte detta var till hjälp