Exportera Poäng och betyg i CSV-fil

Tillgänglig för Admin.

Admin kan exportera poäng och betyg för varje student/elev för varje uppgift i en/ett tentamen/prov.

 

Instruktioner

 1. Export-länken är tillgänglig från
  • Klassiska bedömningsmodulen - Via student/elevlistan i bedömning.

  Ska_rmavbild_2021-12-13_kl._11.29.32.png

  • Bedömning 2.0 - Via Alternativ, välj Poäng och betyg i CSV-fil
   Ska_rmavbild_2021-12-13_kl._11.31.35.png
  • I Klassiska bedömningsmodulen väljer du sedan att Ladda ned .csv-fil. Du får därefter möjlighet att namnge filen.Ska_rmavbild_2021-12-13_kl._12.33.14.png
  • I Bedömning 2.0-modulen exporteras rapporten direkt och du kan namnge filen.

 2. En csv-fil skapas när du väljer Spara.

 3. Betygen kommer enbart vara tillgängliga när bedömningen är slutförd. Om du vill göra en ny export senare väljer du i Klassiska modulen att Generera export igen för att ladda ned en ny rapport med uppdaterad data. I Bedömning 2.0 får du en ny rapport genom att följa punkt 2. Ska_rmavbild_2021-12-13_kl._12.07.39.png

Filen kan öppnas i Excel eller ett Googledokument genom att importera data från filmenyn. Se till att välja komma som fältavgränsare. 

Nedan ser du ett exempel på tentamen/prov med två studenter/elever och fyra uppgifter. En uppgift är manuellt bedömd och tre är automatiskt rättade. Slutgiltigt betyg rapporteras inte eftersom bedömningen inte var slutförd vid exporten.  

image-3.png

 

 

Kolumner i .csv filen:

CandidateExternalId

Kandidat ID för studenten/eleven

UserID

Insperas interna databas ID för studenten/eleven 

QuestionNo

Uppgifterna kommer att numreras som de är ordnade i tentamen/provet, tex alfabetiskt. Uppgiftstyperna Dokument och Formulär är uteslutna.  

QuestionId

Insperas interna databas ID för uppgiften 

EvaluatorUserId/Username

Om uppgiften bedömts manuellt kommer bedömmarens användar ID och användarnamn visas i dessa kolumner, om inte kommer de vara tomma.

Tentamen/prov med Individuell bedömning: Om fler än en bedömare har bedömt uppgiften kommer varje bedömare att visas i separata kolumner.  

Tentamen/prov med Delad bedömning: Användar ID kommer att ersättas av ett arbetsgrupps ID och individuella bedömare kommer inte inkluderas.  

ManuallyGradedScore

Manuellt bedömda poäng kommer presenteras här, värdet kommer att vara tomt för automatiskt bedömda uppgifter. 

I de fall en bedömare har skrivit över en automatiskt bedömd uppgift kommer denna kolumn innehålla den manuellt ändrade poängen. 

AutoGradedScore

För automatiskt rättade uppgifter visas den beräknade poängen i denna kolumn.

FinalGrade

Denna kolumn kommer att vara tom fram tills dess att en export har gjorts efter det att slutgiltigt betyg har bekräftats. 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp