Duplicera uppgifter och uppgiftsgrupper

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Det är användbart att duplicera Uppgiftsgrupper eller Uppgifter om du vill återanvända uppsättningen av uppgifter från biblioteket. Allt från uppgiften kopieras - uppgiftstext, bilder, PDF-bilagor, poängsättning och alternativa inställningar. När dupliceringen är gjord kommer ändringar i kopian inte att påverka originalet. 

För spårbarhet så kommer denna åtgärd att sparas i loggen för framtida referens. 

När du kopierar en uppgiftsgrupp kommer den att namnges som originalet men med prefixet "Kopia av". Detta gäller även uppgifter oavsett om de kopieras som en del av en uppgiftsgrupp eller som enskilda uppgifter. 

En kopia kommer inte delas automatiskt utan är privat för dig. 

Instruktioner 

 1. Gå till Tentamensinnehåll/Provinnehåll och välj Uppgiftsgrupp eller Uppgifter.  
 2. I listan, letar du reda på den uppgift eller uppgiftsgrupp som du vill duplicera och väljer Duplicera.

  Ska_rmavbild_2021-11-26_kl._14.44.26.png

 3. Följande meddelande kommer att visas. Läs igenom noga och klicka Fortsätt 

  Ska_rmavbild_2021-11-26_kl._14.55.19.png

 

Den kopierade uppgiften eller uppgiftsgruppen finns därefter tillgänglig i listan tillsammans med övriga uppgifter och uppgiftsgrupper. 

Tips: Uppgifter som är en del av en uppgiftsgrupp kan också kopieras. Öppna uppgiftsgruppen och klicka på duplikatorsymbolen   under varje uppgift.

 

Vad händer när du redigerar uppgifter i en kopierad uppgiftsgrupp? 

En kopierad uppgiftsgrupp har ingen koppling till originalet eftersom uppgifterna i uppgiftsgruppen också är kopierade. Här är ett exempel som beskriver vad som händer när en uppgiftsgrupp är kopierad. 

 • Du har en uppgiftsgrupp som heter "A" som innehåller två uppgifter "BB" och "CC".  
 • Du gör en kopia av uppgiftsgrupp "A".
 • En ny uppgiftsgrupp skapas och namnges automatiskt till "Kopia av A".
 • I tillägg, kommer uppgifterna i "A" att kopieras och namnges automatiskt till "Kopia av BB" och "Kopia av CC". 

Uppgiftsgrupp "A" and "Kopia av A" är nu separerade från varandra.

 • Om uppgifterna "BB" och "CC" redigeras direkt via biblioteket, kommer du få ett meddelande om att de är ändrade när du öppnar uppgiftsgrupp "A". De nya kopiorna kommer inte att påverkas av detta. 
 • Om uppgifterna "Kopia av BB" eller "Kopia av CC" redigeras direkt via biblioteket, kommer du få ett meddelande om att de är ändrade när du öppnar uppgiftsgrupp "Kopia av A". Originalet kommer inte att påverkas av detta. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
5 av 7 tyckte detta var till hjälp