Förhandsgranska och testa automatiskt poängsatta uppgifter

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Inspera erbjuder möjligheten att förhandsgranska en uppgift/uppgiftsgrupp i samma vy som studenten/eleven kommer att se den. Som ytterligare stöd för att kontrollera att en uppgift kommer att fungera som du tänkt dig, finns det även möjlighet att testa uppgiften i sin kontext.

Innehållsförteckning

Förhandsgranska en uppgift

Den här funktionen ger dig möjlighet att säkerställa att innehållet i uppgiften visas på det sätt som du tänkt dig. Om uppgiften innehåller bilder, matematiska formler (LaTeX) eller annat innehåll som är viktigt för studenten/eleven att kunna ta del av så hjälper förhandsgranskningen att se det i deras gränssnitt. 

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Markera din uppgift och klicka på symbolen med ett öga för att förhandsgranska
  F_rhandsgranska_uppgift.png

Du kan även förhandsgranska under tiden som du redigerar uppgiften

 1. Klicka på Spara
 2. Klicka på Förhandsgranskai övre högra hörnet
  F_rhandsgranska_uppgift_under_redigering.png

Förhandsgranska en uppgiftsgrupp

Den här funktionen ger dig möjlighet att säkerställa att innehållet i hela uppgiftsgruppen visas på det sätt som du tänkt dig. Om materialet innehåller bilder, matematiska formler (LaTeX), sektionsdokument, resurser eller annat innehåll som är viktigt för studenten/eleven att kunna ta del av så hjälper förhandsgranskningen att se det i deras gränssnitt.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupper
 3. Markera din uppgiftsgrupp och klicka på symbolen med ett öga för att förhandsgranska
  F_rhandsgranska_uppgift.png

Du kan även förhandsgranska under tiden som du redigerar uppgiftsgruppen

 1. Klicka på Spara
 2. Klicka på Förhandsgranska i övre högra hörnet
  F_rfattare_f_rhandsgranskar_design.png

Testa automatiskt poängsatta uppgifter

Förhandsgranskningen ger dig som författare möjlighet att testa uppgiften (i sin kontext) för att säkerställa att rätt svarsalternativ has ställts in och att poängsättning fungerar som du har tänkt.

Notera: För uppgifter i förhandsgranskningen finns funktionen Granska svar (endast för författare). Den här funktionen är INTE tillgänglig för studenter/elever. En student/elev kan alltså inte testa sitt svar innan inlämning.

Du kan läsa mer om poängsättning i artikeln Poängsättning - Standard och i artikeln Poängsättning - Avancerad.

Att förhandsgranska och testa mer komplexa uppgifter; där fler än ett interktionselement används, är extra viktigt för att säkerställa att poängsättningen fungerar när studenten/eleven svarar fel, delvis rätt eller helt rätt. Det är endast för flervalsfrågor det är möjligt att ändra svarsalternativ. För att hantera "felaktiga" poäng måste du antingen stryka frågan eller vikta om värdet på den och justera manuellt för alla inlämningar på uppgiften. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 7 tyckte detta var till hjälp