Filtrera vid bedömning

I bedömningsmodulen (den klassiska) i Inspera finns det möjlighet att filtrera så att du bara ser de uppgifter eller de elever/studenter som är relevanta för dig.

Det kan vara att du vill dölja uppgifter som uppgifter som besvarats med korrekt svar för att fokusera på uppgifter som du ska kommentera på. Det kan också vara att du endast vill bedöma en specifik uppgift på provet, eftersom dina kollegor kommer bedöma resten. Filtret kommer hjälpa dig att dölja irrelevanta uppgifter och elever/studenter.

Hur använder man bedömningsfilter

Börja med att klicka på Bedömning i huvudmenyn, sök fram det prov du vill bedöma och klicka på det. Påbörja bedömningen genom att klicka på "Betygsätt dina kandidater".

 

Nu kan du använda filter för att dölja uppgifter eller elever/studenter som du inte vill se under bedömningen.

Använd filter genom att välja "Filter" i det övre högra hörnet.

 

Filter i kandidatlistan

När du befinner dig i kandidatlistan finns det endast ett filter tillgängligt - candidate status.

filtercandidatelist.PNG

 

Tillgängliga filter på kandidat-nivå

Det kommer finnas fler alternativ när du klickat på en av eleverna/studenterna i listan.

Du kan välja bland följande filter: 

  • Elevstatus
  • Poängstatus
  • Resultat
  • Uppgiftsnummer
  • Uppgiftstyp

 

Filterfunktionen finns tillgänglig på kandidatsidan och uppgiftssidan.

Dina filtreringar kommer fortsätta att gälla även om du navigerar mellan de olika eleverna/studenterna etc. Du kan välja "Återställ" för att återställa filtreringen, eller ändra filter genom att klicka på "Filter".

 

Exempel på användningsområden

  • Se endast kandidater som ännu inte fått ett resultat på sitt prov genom att klicka på "Poängstatus" och "Inte bedömd"
  • Se endast uppgifter som helt eller delvis är fel genom att klicka på "Resultat" och "Fel/Delvis fel svar"
  • Se endast uppgift 3, 4 och 5 (till exempel) genom att välja "Uppgiftsnummer" och sedan markera alla uppgifter du vill se (3, 4, och 5 i detta fall).

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 5 tyckte detta var till hjälp