Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin, Platsansvarig och Tenta- eller Provvakt

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den individuella start- och/eller sluttiden kan anges antingen i modulen Tentamens- eller Provtillfällen eller Monitor. Detta förbättrar hanteringen av tentor/prov där studenten/eleven har olika tidsfrister, vanligen vid uppsatsarbete. Det kan också användas som alternativ när det är mer effektivt att ange en specifik sluttid snarare än att lägga till timmar/minuter via funktionen extratid. 

Innehållsförteckning

Ange individuell starttid

Information: Den här funktionen är f.n. i Beta. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den individuella starttiden kan sättas på en eller flera studenter/elever på samma gång. Tiden måste vara inom tentans/provets start- och sluttid. Det går alltså inte att låta individer starta före den utsatta starttiden. 

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Se alla (x)
 4. Markera den eller de student/er eller elev/er som ska ha individuell starttid
 5. Välj Individuell starttid bland alternativen längst ned på sidan
 6. Ange datum via datumväljaren och tid genom att ange i rullgardinsmenyn
 7. Klicka på Färdig

Individuell_starttid.png

Hur kan jag se den individuella starttiden för en student/elev?

I och med funktionen individuell starttid så kommer det tillkomma en kolumn i Monitor som heter just Individuell starttid. Kolumnen kommer innehålla den individuella starttiden (startdatum.- och tid). Om den individuella starttiden tas bort för studenten/eleven så kommer standardtiden att gälla för denne.

Monitor_individuell_starttid.png

Hur ser individuell starttid ut för studenten/eleven?

När en student/elev har en individuell starttid satt, så är det denna som hen kommer se på sin startsida i Inspera. I övrigt finns det inga andra visuella skillnader. 

Student_individuell_starttid.png

Ange individuell sluttid

Den individuella sluttiden kan sättas på en eller flera studenter/elever på samma gång. Till skillnad mot individuell starttid så kan individuell sluttid anges till efter tentans/provets ordinarie sluttid.  

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Se alla (x)
 4. Markera den eller de student/er eller elev/er som ska ha individuell starttid
 5. Välj Individuell sluttid bland alternativen längst ned på sidan
 6. Ange datum via datumväljaren och tid genom att ange i rullgardinsmenyn
 7. Klicka på Done

Individuell_sluttid.png

Information: Om ditt lärosäte/skola har en integration som hanterar individuella tidsfrister som t ex norska FS så kommer dessa fält vara otillgängliga. Ändringar görs i källsystemet och fortsätter synka även under pågående tentor/prov. 

Hur kan jag se den individuella sluttiden för en student/elev?

I och med funktionen individuell sluttid så kommer det tillkomma en kolumn i Monitor som heter just Individuell sluttid. Kolumnen kommer innehålla den individuella sluttiden (slutdatum.- och tid). Om den individuella sluttiden tas bort för studenten/eleven så kommer standardtiden att gälla för denne.

Om planerad extratid eller händelsetid har lagts på studenten/eleven så kommer dessa fortsatt att appliceras på den totala tiden. 

Monitor_individuell_sluttid.png

För tentor/prov med automatisk inlämning

I de fall som automatisk inlämning har aktiverats på tentan/provet kan individuell sluttid sättas till max fem (5) månader efter den ordinarie sluttiden. 

För tentor/prov som är gruppinlämningar 

Det är möjligt att använda individuell sluttid för gruppinlämningar. Den sluttid som är senast kommer att appliceras för alla medlemmar i gruppen, både befintliga och de som läggs till senare. Om gruppinlämningen har automatisk inlämning aktiverad så kommer svaren att lämnas in automatiskt när sluttiden har nåtts. 

Hur ser individuell sluttid ut för studenten/eleven?

När en student/elev har en individuell sluttid satt, så är det denna som hen kommer se på sin startsida i Inspera. I övrigt finns det inga andra visuella skillnader. 

Student_individuell_sluttid.png

 

Bedömning av tentor/prov som har studenter/elever med individuell sluttid

Om det finns studenter/elever som ännu inte har lämnat in efter att ordinarie sluttid har nåtts, visas en varning i den övre menyraden när tentan/provet öppnas i bedömningsmodulen.

mceclip0.png

Om en bedömare försöker bekräfta/dela sina betyg innan alla har lämnat in så kommer en varning visas. Här kan bedömaren välja att avbryta för att försöka senare eller fortsätta dela/bekräfta. Om status på tentan/provet sätts till Bekräftad kan nya inlämningar inte bedömas. 

mceclip1.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 6 tyckte detta var till hjälp