Information: Denna artikel riktar sig mot grundskola och gymnasiet.

I Inspera finns färdiga kvalitetssäkrade mallar att använda vid nationella prov. Dessa är helt färdiga och låsta, så du behöver inte skapa något innehåll själv och du behöver heller inte ställa in några provinställningar.

Notera: Kontrollera alltid att Provmallarna verkar har rätt inställningar och innehåll innan du använder dem för att skapa dina prov.

Om du behöver nya Provmallar med andra inställningar kontaktar du Skolansvarig som tar fram nya mallar utifrån önskemål.

I videon nedan visar vi hur du skapar ett nationellt prov utifrån en mall. Du kan också läsa instruktionerna skriftligt längre ner på sidan.

Instruktioner - Steg för steg

För att skapa ett nationellt prov utifrån en mall gör du följande:

 1. Klicka på knappen "Nytt prov" i huvudmenyn
 2. Välj "Skapa prov utifrån mall"
 3. Nu ser du en lista med provmallar. Välj den provmall du vill använda genom att klicka på plustecknet längst ut till höger "Skapa nytt prov utifrån mall". Nu skapas ett helt nytt prov för dig.
  Tips: Du kan klicka på "Mera" och "Förhandsgranska" om du vill förhandsgranska provet först.
 4. Ange provnamn
  Tips: Var specifik när du namnger ditt prov; med skolnamn, klassnamn och ämne. Ex. "Storskolan klass 9c NP Svenska Del C".
 5. Ange start- och sluttid, dvs när provet ska vara öppet för eleverna.
 6. Klicka på Nästa för att förhandsgranska
 7. Aktivera
 8. I sammanställningen finns tre koder:
  1. Provkod
  2. SEB-lösenord
  3. Provvaktslösenord

Screenshot__24__LI.jpg

Provvaktslösenordet är hemligt och något du förslagsvis skriver upp på en lapp och lägger i fickan. Detta kan du komma att behöva för att låsa upp en elevs prov vid eventuella tekniska problem.

Provkoden och SEB-lösenordet är koder som eleverna behöver för att starta provet. Skriv förslagsvis upp dessa på tavlan. Elever som använder Chromebooks behöver endast Provkoden.

Vilka prov finns?

Endast de prov som är obligatoriska att genomföra digitalt finns i Inspera: Skrivdelarna i Svenska och Engelska för årskurs 9 och för gymnasiet.

Du kan givetvis använda Inspera till andra nationella prov också. Se i så fall till att du följer Skolverkets regler kring vad som gäller.

Om du behöver hjälp med detta kan du antingen höra av dig till den som är skolansvarig på din skola, kommunansvarig eller till oss på Inspera.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 6 tyckte detta var till hjälp